Окремі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації за групове хуліганство

В В Пономаренко

Анотація


У статті розглядаються проблемні питання кримінально-правової кваліфікації групового хуліганства. На основі аналізу судової практики Верховного Суду в частині встановлення змісту обов’язкових ознак складу злочину «хуліганство» та відповідальності за групові прояви його вчинення, випадків перекваліфікації злочинів судом касаційної інстанції зроблено висновок, що під час здійснення кримінально-правової кваліфікації групового хуліганства таким визнається вчинення злочину групою осіб згідно з диспозицією ч. 2 ст. 296 КК України. При цьому не враховуються ознаки співучасті у складі групи осіб за попередньою змовою, що знівельовує у таких випадках розмежувальні ознаки розмежування різних видів співучасті, закріплені у ст. 28 КК України. Запропоновано внести доповнення до ст. 296 КК України шляхом диференціації кримінальної відповідальності за групове хуліганство у таких формах співучасті, як «група осіб за попередньою змовою» та «організована група». Це дозволить під час здійснення кримінально-правової кваліфікації групового хуліганства визначати форму співучасті на основі ознак, визначених у ст. 28 КК України, які матимуть кримінально-правове значення. Крім цього, правильне визначення форми взаємодії співучасників дасть можливість забезпечити належну кваліфікацію дій усіх співучасників групового хуліганства у випадку застосування одним із них зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого чи заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень в залежності від фактичного виконання об’єктивної сторони складу злочину та обізнаності про наявність таких знарядь. З метою дотримання принципу ne bis in idem доведено доцільність виключити із ст. 173 КУпАП стягнення у виді адміністративного арешту.

Ключові слова


групове хуліганство; група осіб; група осіб за попередньою змовою; організована група; кримінально-правова кваліфікація; хуліганський мотив.

Повний текст:

PDF

Посилання


Protokol № 7 do Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_804. (in Ukrainian)

Pro sudovu praktyku u spravakh pro khulihanstvo: postanova plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy № 10 vid 22.12.2006 r. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/va010700–06 (in Ukrainian)

Postanova kolehii suddiv Pershoi sudovoi palaty Kasatsiinoho kryminalnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu vid 20 lystopada 2018 r. sprava № 715/19/17/. URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/78111145 (in Ukrainian)

Postanova kolehii suddiv Pershoi sudovoi palaty Kasatsiinoho kryminalnoho sudu vid 22 travnia 2018 r. (sprava № 0427/7960/2012) URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74687901 (in Ukrainian)

Pro sudovu praktyku u spravakh pro khulihanstvo: postanova plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 22.12.2006 r. № 10 URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/va010700–06 (in Ukrainian)

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 03 lypnia 2019 r. (sprava № 288/1158/16‑k. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82998245 (in Ukrainian)

Postanova kolehii suddiv Druhoi sudovoi palaty Kasatsiinoho kryminalnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu vid 19 kvitnia 2018 r. sprava № 209/1242/13‑k: URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73627860 (in Ukrainian)

Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi Tarasov proty Ukrainy vid 16 chervnia 2016 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_ b63 (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Протокол № 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_804. (дата звернення: 28.08.2019).
2. Про судову практику у справах про хуліганство: постанова пленуму Верховного Суду України № 10 від 22.12.2006 р. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/va010700–06. (дата звернення: 25.06.2019).
3. Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 20 листопада 2018 р. справа № 715/19/17/. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78111145. (дата звернення: 20.07.2019).
4. Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 22 травня 2018 р. (справа № 0427/7960/2012) URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74687901 (дата звернення: 19.08.2019).
5. Про судову практику у справах про хуліганство: постанова пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 р. № 10 URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/va010700–06. (дата звернення: 25.06.2019).
6. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 03 липня 2019 р. (справа № 288/1158/16‑к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82998245. (дата звернення: 25.08.2019).
7. Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 19 квітня 2018 р. справа № 209/1242/13‑к: URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73627860. (дата звернення: 15.08.2019).
8. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Тарасов проти України від 16 червня 2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_ b63. (дата звернення: 17.08.2019).

Copyright (c) 2019 В В Пономаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)