Поняття та форми судового контрольного провадження

Г В Бєсєда

Анотація


У статті сформульоване поняття судового контрольного провадження, досліджені його форми та різновиди. Здійснена класифікація форм судового конт рольного провадження за різними підставами (класифікаторами). Звернута увага на розширення меж судового контролю, зазначені нові його різновиди. Аргументовано важливість та необхідність загальних обов’язків слідчого судді щодо захисту прав людини, визначених в ст. 206 КПК України, проаналізовано судову практику застосування її окремих положень. Констатовано про відсутність механізму застосування у судовій практиці положень, закріплених у ч. 2 ст. 206 КПК України. Зроблено висновок про те, що постановити ухвалу, якою зобов’язати негайно доставити особу, яка позбавлена свободи за відсутності судового рішення, або не звільнена з-під варти після внесення застави, слідчий суддя вправі лише після отримання відповідних матеріалів у порядку автоматизованого розподілу. У зв’язку з цим обґрунтована необхідність внесення змін до ч. 2 ст. 206 КПК України, якими пропонується визначити обов’язок слідчого судді постановити ухвалу в разі отримання письмової заяви від будь-якої особи, яка буде передана слідчому судді в порядку, передбаченому ст. 35 КПК України. Запропоновано невідкладний порядок розгляду такої заяви слідчим суддею в судовому засіданні за участю особи, яка її подала. Зазначено про відсутність регламентації порядку розгляду скарги на незаконне затримання підозрюваного та заяви підозрюваного про застосування до нього насильства під час затримання або тримання в уповноваженому органі державної влади, державній установі, проаналізовано відповідну судову практику та запропоновано доповнення до ст. 206 КПК України в цій частині.

Ключові слова


поняття судового контрольного провадження; класифікація форм судового контрольного провадження; слідчий суддя.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovtun N, Sudebnyj kontrol’ v ugolovnom proizvodstve Rossii [Judicial control in criminal proceedings in Russia] (Nizhegorodskaja pravovaja akademija, 2002) (in Russian)

Tumaniants A, Kontrolni funktsii sudu u sferi kryminalnoho sudochynstva [Control functions of the court in the field of criminal justice.] (Osnova, 2000) (in Ukrainian)

Udalova L, Korsun V, Sud yak sub’iekt kryminalno-protsesualnoho dokazuvannia: monohrafiia [The court as the subject of criminal proceedings: a monograph] (Vyd. dim «Skif», 2012) (in Ukrainian)

Busel V (red) Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A great explanatory dictionary of modern Ukrainian] (VTF «Perun», 2005) (in Ukrainian)

Smirnov A, Kalinovs’kij K, Kommenarij k Ugolovno-processual’nomu kodeksu Rossijskoj Federacii [Commentary on the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation] (Piter, 2003) (in Ukrainian)

Banakh S, Shtohun S, ’Osoblyvosti povnovazhen slidchoho suddi shchodo zakhystu prav liudyny’ [Peculiarities of the investigative judge’s powers to protect human rights] (2013) 4 Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy 61 (in Ukrainian)

Maliarenko V, Pylypchuk P, ’Mezhi sudovoho kontroliu za doderzhanniam prav i svobod liudyny v stadii poperednoho rozsliduvannia kryminalnoi spravy’ [Limits of judicial control over the observance of human rights and freedoms at the stage of preliminary investigation of a criminal case] (2011) 4 Pravo Ukrainy 40 (in Ukrainian)

Tyshchenko O, ’Oskarzhennia zatrymannia u kryminalnomu provadzhenni: teoretychnyi ta praktychnyi aspekt’ [Appeal of detention in criminal proceedings: theoretical and practical aspects] (2018) 1 Visnyk Kryminalnoho sudochynstva 49 (in Ukrainian)

Hloviuk I, ’Sudova diialnist u dosudovomu provadzhenni’ [Judicial activities in pre-trial proceedings] (avtoref dys kand yuryd nauk, Odeska Natsionalna yurydychna akademiia, 2009) (in Ukrainian)

Shavkun M, ’Protsesualnyi kontrol orhaniv derzhavnoi vlady na dosudovykh stadiiakh kryminalnoho protsesu’ [Procedural control of public authorities at pre-trial stages of criminal proceedings] (avtoref dys kand yuryd nauk, Kyivskyi Natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2010) (in Ukrainian)

Kyslenko D, ’Sudovyi kontrol pid chas rozsliduvannia zlochyniv’ [Judicial control in the investigation of crimes] (avtoref dys kand yuryd nauk spets, Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav, 2012) (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ковтун Н, Судебный контроль в уголовном производстве России. (Нижегородская правовая академия, 2002)
2. Туманянц А, Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства. (Основа, 2000)
3. Удалова Л, Корсун В, Суд як суб’єкт кримінально-процесуального доказування: монографія. (Вид. дім «Скіф», 2012)
4. Бусел В (ред) Великий тлумачний словник сучасної української мови. (ВТФ «Перун», 2005)
5. Смирнов А, Калиновский К, Комменарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. (Питер, 2003)
6. Банах С, Штогун С, ’Особливості повноважень слідчого судді щодо захисту прав людини’ (2013) 4 Вісник Національної академії прокуратури України 61
7. Маляренко В, Пилипчук П, ’Межі судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії попереднього розслідування кримінальної справи’ (2011) 4 Право України 40
8. Тищенко О, ’Оскарження затримання у кримінальному провадженні: теоретичний та практичний аспект’ (2018) 1 Вісник Кримінального судочинства 49
9. Гловюк І, ’Судова діяльність у досудовому провадженні’ (автореф дис канд юрид наук, Одеська національна юридична академія, 2009)
10. Шавкун М, ’Процесуальний контроль органів державної влади на досудових стадіях кримінального процесу’(автореф дис канд юрид наук, Київський національний університет внутрішніх справ, 2010)
11. Кисленко Д, ’Судовий контроль під час розслідування злочинів’ (автореф дис канд юрид наук спец, Національна академія внутрішніх справ, 2012)

Copyright (c) 2019 Г В Бєсєда

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)