Оцінка та використання доказів, отриманих під час надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні

В В Зуєв

Анотація


Автором наводяться основні чинники зниження ефективності міжнародного співробітництва в сфері кримінального судочинства. Сукупність цих факторів призводить до неможливості забезпечення виконання завдань кримінального провадження в розумні строки або в цілому, що обумовлює необхідність більш детального аналізу критеріїв оцінки доказів, отриманих під час міжнародної правової допомоги, що є безпосередньою метою цієї статті. У статті аналізується специфіка оцінки доказів, отриманих під час надання міжнародної правової допомоги. Досліджуються критерії належності суб’єктів надання міжнародної правової допомоги (канали передачі запитів та органи, відповідальні за прийняття рішень за запитом про надання міжнародної правової допомоги і безпосереднє їх виконання); законності джерел відомостей; належної процесуальної форми отримання доказів під час надання міжнародної правової допомоги. Автор доходить висновку, що позиція про те, що матеріали, зібрані за результатами оперативного співробітництва компетентних органів різних держав (не в порядку правової допомоги), не можуть бути використані як докази в кримінальному процесі, не представляється актуальною у світлі сучасних умов та інструментів.

Ключові слова


оцінка доказів; міжнародна правова допомога; розвідувальна діяльність; оперативне співробітництво.

Повний текст:

PDF

Посилання


O. Kaplina, O. Shylo (Eds.) Kryminalnyi protses: pidruchnyk. [Criminal process: a textbook] (Pravo 2018). (in Ukrainian)

Volevodz, A. G. (2015). Sovmestny’e (mezhdunarodny’e) rassledovani ya garkoprestuplenij: mezhdunarodno-pravovy’e osnovy’ [’Cooperative (international) investigations of drug crimes: international legal framework’]. (2015) 3 Narkokontrol, 28–35. (in Russian)

Sokolov O. V. (2019). Vykonannia operatyvnymy pidrozdilamy doruchen slidchoho, prokurora pro provedennia nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii [Execution of operational units of the orders issued by the investigator, prosecutor on performance of covert investigative (search) actions] (Candidate’s thesis, Natsionalnyi yuryd. un-t. im Ya Mudroho 2019). (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. О Каплінa, О Шило (ред), Кримінальний процес : підручник (Право, 2018)
2. А Волеводз, ’Совместные (международные) расследования нарко- преступлений: международно-правовые основы’(2015) 3 Наркоконтроль
3. Соколов О, ’Виконання оперативними підрозділами доручень слід- чого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій’ (диc канд юрид наук, Національний юрид ун-т ім Ярослава Мудрого 2019)

Copyright (c) 2019 В В Зуєв

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)