До питання про «примусову хімічну кастрацію»

Н А Орловська

Анотація


У статті піддаються аналізу законопроекти пропозиції щодо запровадження хімічної кастрації за статеві злочини проти дітей. Законопроектами запропоновано два підходи: а) примусова хімічна кастрація як додаткове покарання та б) добровільний медичний захід, яким замінюється невідбута частина позбавлення волі. Наголошується на нелогічності розгляду примусової хімічної кастрації як виду покарання. Беручи до уваги природу хімічної кастрації, що являє собою медикаментозний вплив на особу, яка має педофілічний розлад і вчинила статевий злочин проти дитини, вона є заходом кримінально-правового характеру, а не покаранням. Сутністю кастрації слід вважати не правообмеження, а медичну корекцію поведінки. Розгляд хімічної кастрації як добровільного лікувального заходу базується на тому, що вагомим фактором детермінації суспільно небезпечної поведінки є розлад, який потребує медичного втручання. У даному випадку слід максимально заохотити особу до готовності піддатися лікуванню. Однак проблема її кримінально-правової регламентації вимагає спеціального обговорення, системного перегляду положень Загальної частини КК, ухвалення низки кореспондуючих нормативних актів. Тому на сучасному етапі вбачається передчасним внесення змін та доповнень до КК України щодо хімічної кастрації.

Ключові слова


хімічна кастрація; педофілічний розлад; статеві злочини; заходи кримінально-правового характеру

Повний текст:

PDF

Посилання


Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktivUkrainy shchodo posylennia vidpovidalnosti za zlochyny, vchyneni shchodomalolitnoi chy malolitnoho, nepovnolitnoi chy nepovnolitnoho ta osoby, yakane dosiahla statevoi zrilosti: vid 15.05.2019 r. № 6449 (doopratsovanyi). URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61790 (in Ukrainian)

Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu № 6449 URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61790(in Ukrainian)

Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnia AparatuVerkhovnoi Rady Ukrainy na proekt Zakonu № 6449 vid 5.07.2019 r. URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61790(in Ukrainian)

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy(shchodo vprovadzhennia Yedynoho reiestru osib zasudzhenykh za zlochynyproty statevoi svobody ta statevoi nedotorkanosti malolitnoi chy malolitnohota posylennia vidpovidalnosti za zlochyny, vchyneni proty statevoi svobody tastatevoi nedotorkanosti malolitnoi chy malolitnoho): vid 15.03.2019 r. № 6607(doopratsovanyi) URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62078 (in Ukrainian)

Pro psykhiatrychnu dopomohu: Zakon Ukrainy № 1489‑III vid 22.02.2000r. Data onovlennia: 20.12.2018 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489–14(in Ukrainian)

Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnia AparatuVerkhovnoi Rady Ukrainy na proekt Zakonu № 6607 vid 15.03.2019 r. URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62078 (in Ukrainian)

Ustav (Konstytutsyia) Vsemyrnoi orhanyzatsyy zdravookhranenyia.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_599(in Ukrainian)

Konventsiia Rady Yevropy pro zakhyst ditei vid seksualnoi ekspluatatsiita seksualnoho nasylstva vid 25.10.2007 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927 (in Ukrainian)

Tumanova V, Jentina L (red), Kommentarij k Konvencii o zashhite pravcheloveka i osnovnyh svobod i praktike ee primenenija [Commentary on theConvention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedomsand its practical application] (Izd-vo NORMA 2002) (in Russian)Journal articles

Kozeratska O, ’Psykhiatrychni aspekty otsinky ta likuvannia osib, yakivchynyly seksualni zlochyny’ [Psychiatric aspects of the evaluation andtreatment of sex offenders] (2014) 1 Arkhiv psykhiatrii 93(in Ukrainian)

Chuprykov A, Tsupryk B, Normalna ta kryminalna seksolohiia:pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Normal andcriminal sexology: a textbook for university students] (DP «Vyd. dim «Personal»,2011) (in Ukrainian)

Romantsova S, ’Zapobihannia seksualnomu nasylstvu shchodo diteiv Ukraini’[Preventing sexual abuse of children in Ukraine] (dys kand yurydnauk, Nats un-t «Lviv polites» 2018) (in Ukrainian)

George R. Brown, ’Рedophilic disorder’. (MSD MANUAL ProfessionalVersion, July 2019) <https://www.msdmanuals.com/professional/psychiatricdisorders/sexuality, – gender-dysphoria, – and-paraphilias/pedophilic-disorder>дата звернення: 15.08.2019 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актівУкраїни щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо мало-літньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, якане досягла статевої зрілості від 15.05.2019 р. № 6449 (доопрацьований).URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61790 (датазвернення: 15.08.2019 р.). Закон ухвалено 11.07.2019 р.
2. Пояснювальна записка до проекту Закону № 6449 URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61790 (дата звернен-ня: 15.08.2019 р.).
3. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Вер-ховної Ради України на проект Закону № 6449 від 5.07.2019 р. URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61790 (дата звернен-ня: 15.08.2019 р.).
4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодовпровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти стате-вої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього тапосилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободита статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього): від 15.03.2019 р.№ 6607 (доопрацьований) URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62078 (дата звернення: 15.08.2019 р.)
5. Про психіатричну допомогу: Закон України № 1489‑ІІІ від22.02.2000 р. Дата оновлення: 20.12.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489–14 (дата звернення: 15.08.2019 р.)
6. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Вер-ховної Ради України на проект Закону № 6607 від 15.03.2019 р. URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62078 (дата звернен-ня: 17.08.2019 р.)
7. Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_599 (дата звернення:15.08.2019 р.).
8. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуата-ції та сексуального насильства від 25.10.2007 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927 (дата звернення: 27.07.2019 р.)
9. Туманова В, Энтина Л (ред), Комментарий к Конвенции о защитеправ человека и основных свобод и практике ее применения (Изд-во НОР-МА 2002)
10. Козерацька О, ’Психіатричні аспекти оцінки та лікування осіб, якiвчинили сексуальні злочини’ (2014) 1 Архів психіатрії 93
11. Чуприков А, Цуприк Б, Нормальна та кримінальна сексологія:підручник для студентів вищих навчальних закладів (ДП «Вид. дім «Пер-сонал», 2011)
12. Романцова С, ’Запобігання сексуальному насильству щодо дітейв Україні’ (дис канд юрид наук, Нац ун-т «Львів політес» 2018)
13. George R. Brown, ’Рedophilic disorder’. (MSD MANUAL ProfessionalVersion, July 2019) <https://www.msdmanuals.com/professional/psychiatricdisorders/sexuality, – gender-dysphoria, – and-paraphilias/pedophilic-disorder>дата звернення: 15.08.2019 р.

Copyright (c) 2019 Н А Орловська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)