Доктрина неминучого виявлення у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Свєтіна проти Словенії»: генеза та практика застосування

О Г Шило, О В Бабаєва, М О Меркулов

Анотація


Статтю присвячено з’ясуванню сутності та дослідженню виникнення та практики застосування доктрини «неминучого виявлення» у кримінальному процесі Сполучених Штатів Америки, а також випадкам її застосування. В роботі зазначається, що вперше доктрина неминучого виявлення була застосована Верховним судом США у справі «Нікс проти Вільямса» у 1984 р. (Nix v. Williams), в якій він визнав, що доказ, отриманий із порушенням закону, є допустимим, адже його неминуче було б виявлено, що стало виключенням із доктрини «плодів отруєного дерева». З того часу Верховний суд США вказану доктрину не застосовував, проте на неї неоднарозово посилалися суди США у справах «Штат проти Харріса» 2003 р. (State v. Harris) та «Штат проти Ларкіна» 2014 р. (State v. Larkin) тощо. Окрім того, в статті проаналізовано застосування доктрини «неминучого виявлення» Європейським судом з прав людини у справі «Свєтіна проти Словенії», а також окрема думка судді ЄСПЛ Пінто де Альбукерке щодо сутності доктрини «неминучого виявлення» правового, лінгвістичного та психологічного її аналізу. Суддею Альбукерке зроблено висновок щодо того, що доктрина «неминучого виявлення» не тільки не відповідає Конвенційним стандартам, а й ЄСПЛ помилково послався на вказану доктрину, з огляду на те, що в даній справі необхідно застосовувати іншу доктрину – «очищеної плями». На підставі дослідження зроблено висновок, зокрема, про те, що доктрина «неминучого виявлення» викликає багато питань стосовно відповідності її Конвенційним гарантіям та здатності зберегти за допомогою її застосування реалізацію права на справедливий суд.

Ключові слова


доктрина неминучого виявлення; кримінальний процес; допустимість доказів; приватне життя; справедливий суд.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: ратифікована Законом України від 17 липня 1997 р. № 475/97‑ВР URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення 1 вересня 2019)

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Свєтіна про- ти Словенії» від 22 травня 2018 р. (Заява № 38059/13) URL: https:// www.echr.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/CASE-OF-SVETINA-VSLOVENIA. pdf (дата звернення 1 вересня 2019)

Decision U. S. Supreme Court in case of Nix v. Williams (1984) 467 U. S. 431 URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/431/ (дата звернення 1 вересня 2019)

Decision Court of Appeal of North Carolina in case of State v. Larkin 18 November 2014 764 S. E.2d 681 URL: https://casetext.com/case/state-v-larkin-45?resultsNav=false&q=State%20v.%20Larkin%20,%20237 %20N.C.%20App.%20335,%20339,%20764 %20S.E.2d%20681,%20685 %20(2014)&p=1 &tab=keyword&jxs=&sort=relevance&type=case#p690 (дата звернення 1 вересня 2019)

Decision Supreme Court of Missouri in case of State v. Harris 8 September 2003 157 N. C. App. 647 URL: https://casetext.com/case/state-v-harris-1146 (дата звернення 1 вересня 2019)

Ferdico J, Fradella H, Totten Ch, Criminal procedure for the criminal justice professional (12 ed, Cengage Learning 2015)

Лутковська В. (ред) та інші PRECEDENT UA – 2016: дослідження практики національних судів (КВІЦ 2017) <https://precedent.in.ua/wp-content/uploads/2018/01/PrecedentUA_2016_zbirka_.pdf> дата звернення 12 вересня 2019

Гаврилюк О, ’Проблемні питання застосування практики Європей- ського суду з прав людини національними судами’ (2018) 4 Підприємни-цтво, господарство і право 231

Bloom R. M, ’Inevitable Discovery: An Exeption beyond theFruits’(1992) 20 American Journal of Criminal Law 79

Colin C, Loewenstein G, Weber M, ’The Curse of Knowledge in Economic Settings: An Experimental Analysis’ (1989) Journal of Political Economy <https://www.cmu.edu/dietrich/sds/docs/loewenstein/ CurseknowledgeEconSet.pdf> дата звернення 12 вересня 2019

Дроздов О, ’ЄСПЛ легалізував перехоплення телекомунікацій безсудового дозволу’ (Протокол юридичний інтернет-ресурс, 3 Червня 2018) <https://protocol.ua/ua/espl_legalizuvav_perehoplennya_telekomunikatsiy_bez_sudovogo_dozvolu/ > дата звернення 12 вересня 2019

’Єдність судової практики : погляд Європейського суду з прав лю- дини та Верховного Суду’ (Судебно-юридическая газета 14 Червня 2019) <https://sud.ua/ru/news/publication/143838‑yednist-sudovoyi-praktikipoglyad-yevropeyskogo-sudu-z-prav-lyudini-ta-vs-onlayn-translyatsiya> дата звернення 12 вересня 2019

’Незаконный способ получения доказательств не противоречит требованию справедливого судебного разбирательства – ЕСПЧ’ (Lойер 16 Липня 2018) <http://loyer.com.ua/ru/nezakonnyj-sposob-polucheniyadokazatelstv-ne-protivorechit-trebovaniyu-spravedlivogo-sudebnogorazbiratelstva-espch/> дата звернення 12 вересня 2019

’Exclusionary rule’ (Legal Dictionary 17 November 2014) <legaldictionary.net/exclusionary-rule/> дата звернення 5 вересня 2019

’Inevitable Discovery Exception and Legal Definition’ (USLegal) <https://definitions.uslegal.com/i/inevitable-discovery-exception/> дата звернення 12 вересня 2019

Sood A, ’Cognitive Cleansing: Experimental Psychology and the Exclusionary Rule’ (2015) The Georgetown Law Journal <https:// georgetownlawjournal.org/articles/33/cognitive-Лcleansing-experimentalpsychology/pdf> дата звернення 10 вересня 2019


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: ратифікована Законом України від 17 липня 1997 р. № 475/97‑ВР URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення 1 вересня 2019)
2. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Свєтіна про- ти Словенії» від 22 травня 2018 р. (Заява № 38059/13) URL: https:// www.echr.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/CASE-OF-SVETINA-VSLOVENIA. pdf (дата звернення 1 вересня 2019)
3. Decision U. S. Supreme Court in case of Nix v. Williams (1984) 467 U. S. 431 URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/431/ (дата звернення 1 вересня 2019)
4. Decision Court of Appeal of North Carolina in case of State v. Larkin 18 November 2014 764 S. E.2d 681 URL: https://casetext.com/case/state-v-larkin-45?resultsNav=false&q=State%20v.%20Larkin%20,%20237 %20N.C.%20App.%20335,%20339,%20764 %20S.E.2d%20681,%20685 %20(2014)&p=1 &tab=keyword&jxs=&sort=relevance&type=case#p690 (дата звернення 1 вересня 2019)
5. Decision Supreme Court of Missouri in case of State v. Harris 8 September 2003 157 N. C. App. 647 URL: https://casetext.com/case/state-v-harris-1146 (дата звернення 1 вересня 2019)
6. Ferdico J, Fradella H, Totten Ch, Criminal procedure for the criminal justice professional (12 ed, Cengage Learning 2015)
7. Лутковська В. (ред) та інші PRECEDENT UA – 2016: дослідження практики національних судів (КВІЦ 2017) <https://precedent.in.ua/wp-content/uploads/2018/01/PrecedentUA_2016_zbirka_.pdf> дата звернення 12 вересня 2019
8. Гаврилюк О, ’Проблемні питання застосування практики Європей- ського суду з прав людини національними судами’ (2018) 4 Підприємни-цтво, господарство і право 231
9. Bloom R. M, ’Inevitable Discovery: An Exeption beyond theFruits’(1992) 20 American Journal of Criminal Law 79
10. Colin C, Loewenstein G, Weber M, ’The Curse of Knowledge in Economic Settings: An Experimental Analysis’ (1989) Journal of Political Economy <https://www.cmu.edu/dietrich/sds/docs/loewenstein/ CurseknowledgeEconSet.pdf> дата звернення 12 вересня 2019
11. Дроздов О, ’ЄСПЛ легалізував перехоплення телекомунікацій безсудового дозволу’ (Протокол юридичний інтернет-ресурс, 3 Червня 2018) <https://protocol.ua/ua/espl_legalizuvav_perehoplennya_telekomunikatsiy_bez_sudovogo_dozvolu/ > дата звернення 12 вересня 2019
12.’Єдність судової практики : погляд Європейського суду з прав лю- дини та Верховного Суду’ (Судебно-юридическая газета 14 Червня 2019) <https://sud.ua/ru/news/publication/143838‑yednist-sudovoyi-praktikipoglyad-yevropeyskogo-sudu-z-prav-lyudini-ta-vs-onlayn-translyatsiya> дата звернення 12 вересня 2019
13. ’Незаконный способ получения доказательств не противоречит требованию справедливого судебного разбирательства – ЕСПЧ’ (Lойер 16 Липня 2018) <http://loyer.com.ua/ru/nezakonnyj-sposob-polucheniyadokazatelstv-ne-protivorechit-trebovaniyu-spravedlivogo-sudebnogorazbiratelstva-espch/> дата звернення 12 вересня 2019
14. ’Exclusionary rule’ (Legal Dictionary 17 November 2014) <legaldictionary.net/exclusionary-rule/> дата звернення 5 вересня 2019
15. ’Inevitable Discovery Exception and Legal Definition’ (USLegal) <https://definitions.uslegal.com/i/inevitable-discovery-exception/> дата звернення 12 вересня 2019
16. Sood A, ’Cognitive Cleansing: Experimental Psychology and the Exclusionary Rule’ (2015) The Georgetown Law Journal <https:// georgetownlawjournal.org/articles/33/cognitive-Лcleansing-experimentalpsychology/pdf> дата звернення 10 вересня 2019

Copyright (c) 2019 О Г Шило, О В Бабаєва, М О Меркулов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)