Характеристика інституційних принципів кримінального права України

Олена Сергіївна Олійник

Анотація


Стаття присвячена висвітленню питань характеристики, основних ознак та властивостей інституційних принципів кримінального права України. Серед означеної групи принципів у літературі називають такі принципи, як: принцип співрозмірності (відповідності) призначеного покарання тяжкості злочину, обставинам його вчинення та особі, яка його вчинила, а також принцип обов’язковості психіатричного лікування при застосуванні примусових заходів медичного характеру. Також у літературі в цю группу принципів окремі науковці включають такі принципи, як: принцип застосування примусового лікування; принцип врахування злочинів, учинених уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи; принцип урахування щирого розкаяння та подальшої бездоганної поведінки неповнолітнього. Автором статті обгрунтовується думка про те, якими властовостями повинні бути наділені положення, для того щоб претендувати на звання інституційного принципу кримінального права. Адже, основопожні начала, закладені в закон про кримінальну відповідальність повинні мати чіткі межі. Це, в свою чергу, забезпечить належне дотримання режиму законнсті у визначеній сфері суспільних відносин та, відповідно, згаданих вище принципів кримінального права, що належать до загальноправових, спеціальніх (галузевих), міжгалузевих та міжінстітуційніх.

Ключові слова


принципи кримінального права; інституційні принципи; покарання; призначення покарання

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro psykhiatrychnu dopomohu: Zakonu Ukrainy vid 22 liutoho 2000 № 1489-III Data onovlennia 20.12.2018 URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14 (in Ukrainian)

Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 24 zhovtnia 2003 № 7 «Pro praktyku pryznachennia sudamy kryminalnoho pokarannia» URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03(in Ukrainian)

Hryshchuk V, Problemy kodyfikatsii kryminalnoho zakonodavstva Ukrainy [Problems of codification of the criminal legislation of Ukraine] (Lvivskyi universytet 1993) (in Ukrainian)

Shemshuchenko Ju, Titarenko Ju ta іnshі, Ugolovnoe nakazanie : monograficheskoe issledovanie [Criminal punishment: a monographic study] (Redakcija gazety «Vechernjaja Makeevka» 1997) (in Russian)

Omelchuk O, ‘Zahalni zasady pryznachennia pokarannia: zakonodavche rehuliuvannia ta praktyka zastosuvannia’ [General principles of sentencing: legislative regulation and practice of application] (2013) 4 (48) Universytetski naukovi zapysky 360(in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про психіатричну допомогу: Закону України від 22 лютого 2000 № 1489-III Дата оновлення: 20.12.2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14 (дата звернення 24.08.2019)
2. «Про практику призначення судами кримінального покарання»: постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03 (дата звернення 24.08.2019)
3. Грищук В, Проблеми кодифікації кримінального законодавства України (Львівський університет 1993)
4. Шемшученко Ю, Титаренко Ю та інші, Уголовное наказание : монографическое исследование (Редакция газеты «Вечерняя Макеевка» 1997)
5. Омельчук О, ‘Загальні засади призначення покарання: законодавче регулювання та практика застосування’ (2013) 4 (48) Університетські наукові записки 360

Copyright (c) 2019 Олена Сергіївна Олійник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)