Характеристика особи прикордонника, який вчиняє корупційний злочин

Юрій Богданович Курилюк

Анотація


За останні шість років українськими судами до кримінальної відповідальності притягнуто більше 350 прикордонників за вчинення ними різної категорії злочинів. Проте 25% з усіх засуджених у 2014–2019 роках прикордонників (88 осіб) визнані винними у вчиненні злочинів, які відповідно до статті 45 КК України вважаються корупційними. Такими злочинами стали: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (71,59%), зловживання впливом (13,64%), пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (6,82%), зловживання владою або службовим становищем (3,41%) і викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (4,54%). Після проведеного аналізу встановлено, що особу прикордонника, який вчиняє корупційний злочин, можна віднести до ситуативно-криміногенного типу.

Прикордонник, який вчиняє корупційний злочин, представляє собою особу чоловічої статі у віці 18–30 років (52,27%), раніше не судимого (100%), одружену (56,82%), яка має на утриманні одну неповнолітню дитину (47,73%), з вищою чи середньо-спеціальною освітою (67,04%), стажем служби від 1 до 5 років (47,73%), військовим званням солдат – сержант або лейтенант – капітан (54,55%), перебуває на посаді молодшого інспектора чи інспектора прикордонної служби (56,82%). При цьому, особа прикордонника-корупціонера характеризується (94,32%) домінуючою корисливою мотивацією (користолюбством) злочинної поведінки, а також сукупністю негативних соціальних і психологічних рис.

Ключові слова


корупція; прикордонник; кримінологічна характеристика

Повний текст:

PDF

Посилання


Busol O, Protydiia koruptsiinii zlochynnosti v Ukraini u suchasnyi period: monohrafiia [Combating corruption crime in Ukraine in the modern period: a monograph] (In Yure, 2014)(in Ukranian)

Zakaljuk A, Prognozirovanie i preduprezhdenie individual'nogo prestupnogo povedenija [Prediction and prevention of individual criminal behavior](Jurid. lit., 1986)

Kozliuk L, Kryminolohichna kharakterystyka osobystosti zlochyntsia, yakyi vchynyv statevyi zlochyn shchodo nepovnolitnoho: monohrafiia [Criminological characteristics of the person of a sex offender against a minor: a monograph] (ZAT «Kostopilska drukarnia», 2011) (in Ukranian)

Korniakova T, Kryminolohichni zasady zapobihannia orhanamy prokuratury zlochynam proty dovkillia: monohrafiia [Criminological principles for the prevention of environmental crimes by prosecutors: a monograph] (In Yure, 2011) (in Ukranian)

Lysenko V, Bohatyrov I, Kryminolohichni zasady zapobihannia zlochynam koruptsiinoi spriamovanosti u penitentsiarnii systemi Ukrainy: monohrafiia [Criminological principles of preventing corruption in the penitentiary system of Ukraine: monograph](VD «Dakor», 2014) (in Ukranian)

Turkot M, Problemy protydii zlochynam proty vstanovlenoho poriadku nesennia viiskovoi sluzhby (viiskovym zlochynam). Kryminalno-pravovi ta kryminolohichni osnovy zabezpechennia voiennoi bezpeky Ukrainy: nauk.-prakt. posib [Problems of counteraction to crimes against established order of carrying on military service (war crimes). Criminal law and criminological foundations of ensuring Ukraine's military security: a scientific and practical handbook](VD «ArtEk», 2014) (in Ukranian)

Khalymon S , Bohatyrov I, Kryminalno-vykonavcha inspektsiia yak sub’iekt zapobihannia zlochynam: monohrafiia [Criminal executive inspection as a subject of crime prevention: monograph] (Kharkiv yurydychnyi, 2009) (in Ukranian)

Kostenka O, (red) Protydiia zlochynam u sferi sluzhbovoi diialnosti (kryminolohichni, kryminalno-pravovi i kryminalno-protsesualni aspekty: monohrafiia [Counteracting criminal offenses (criminological, criminal law and criminal procedural aspects): monograph](Naukova dumka, 2014) (in Ukranian)

Kuryliuk Yu, ‘Deiaki aspekty protydii koruptsiinii zlochynnosti prykordonnykiv’[Some aspects of counteracting border guards' corruption] (2016) 3 Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava 211(in Ukranian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бусол О, Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період: монографія (Ін Юре, 2014)
2. Закалюк А, Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения (Юрид. лит., 1986)
3. Козлюк Л, Кримінологічна характеристика особистості злочинця, який вчинив статевий злочин щодо неповнолітнього: монографія (ЗАТ «Костопільська друкарня», 2011)
4. Корнякова Т, Кримінологічні засади запобігання органами прокуратури злочинам проти довкілля: монографія (Ін Юре, 2011)
5. Лисенко В, Богатирьов І, Кримінологічні засади запобігання злочинам корупційної спрямованості у пенітенціарній системі України: монографія (ВД «Дакор», 2014)
6. Туркот М, Проблеми протидії злочинам проти встановленого порядку несення військової служби (військовим злочинам). Кримінально-правові та кримінологічні основи забезпечення воєнної безпеки України: наук.-практ. посіб (ВД «АртЕк», 2014)
7. Халимон С , Богатирьов І, Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт запобігання злочинам: монографія (Харків юридичний, 2009)
8. Костенка О, (ред) Протидія злочинам у сфері службової діяльності (кримінологічні, кримінально-правові і кримінально-процесуальні аспекти): монографія (Наукова думка, 2014)
9. Курилюк Ю, ‘Деякі аспекти протидії корупційній злочинності прикордонників’ (2016) 3 Науковий вісник публічного та приватного права 211
10. Mansilla M, ‘Instrumenty antykorupcyjne w kontroli granic Unii Europejskiej. Rola Frontexu’ EUROPA BEZ KORUPCJI: Materialy pokonferencyjne III Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej (Warszawa, 10 grudnia 2012 r.)

Copyright (c) 2019 Юрій Богданович Курилюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)