До проблеми кримінально-правового забезпечення спеціальної та квазіспеціальної конфіскації майна неповнолітніх

Олексій Вікторович Єрмак

Анотація


У статті на основі аналізу чинного кримінального законодавства України визначається співвідношення спеціальної конфіскації як іншого заходу кримінально-правового реагування на кримінальні протиправні діяння неповнолітніх та квазіспеціальної конфіскації, яка міститься в санкціях деяких норм Особливої частини КК України.

Крім того, у статті здійснено порівняння конфіскації майна, спеціальної конфіскації, конфіскації майна юридичних осіб. Завдяки цьому автором сформульовано визначення квазіспеціальної конфіскації майна неповнолітніх.

Здійснений аналіз кримінально-правових норм дає можливість дійти наступних висновків: 1) квазіспеціальна конфіскація майна неповнолітнього – це кримінально-правовий квазізахід, не передбачений Загальною частиною КК України, що полягає у вилученні знарядь кримінального правопорушення, вчиненого неповнолітнім, та інших предметів, пов’язаних з його вчиненням, та визначений лише в санкції статті Особливої частини КК України; 2) квазіспеціальна конфіскація – це аномальний кримінально-правовий квазізахід реагування на кримінальні правопорушення, якому не місце в санкціях статей Особливої частини КК України; 3) квазіспеціальна конфіскація  може застосовуватися до неповнолітніх, тому що вона не є покаранням.

Ключові слова


конфіскація майна; покарання; неповнолітні; спеціальна конфіскація

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo sproshchennia dosudovoho rozsliduvannia okremykh katehorii kryminalnykh pravoporushen: Zakon Ukrainy vid 22.11.2018 № 2617-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19 (in Ukrainian)

Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho i Kryminalnoho protsesualnoho kodeksiv Ukrainy stosovno vykonannia Planu dii shchodo liberalizatsii Yevropeiskym Soiuzom vizovoho rezhymu dlia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 18.04.2013 № 222-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-18 (in Ukrainian)

Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho i Kryminalnoho protsesualnoho kodeksiv Ukrainy shchodo vykonannia rekomendatsii, shcho mistiatsia u shostii dopovidi Yevropeiskoi komisii pro stan vykonannia Ukrainoiu Planu dii shchodo liberalizatsii Yevropeiskym Soiuzom vizovoho rezhymu dlia Ukrainy, stosovno udoskonalennia protsedury areshtu maina ta instytutu spetsialnoi konfiskatsii: Zakon Ukrainy vid 18.02.2016 № 1019-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1019-19 (in Ukrainian)

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pokrashchennia administruvannia ta perehliadu stavok okremykh podatkiv i zboriv: Zakon Ukrainy vid 23.11.2018 № 2628-VIII. Data onovlennia: 22.05.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-19#n799 (in Ukrainian)

Praktyka zastosuvannia sudamy konfiskatsii maina: uzahalnennia sudovoi praktyky vid 19.09.2000. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0029700-00 (in Ukrainian)

Yermak O, Kuts V, Konfiskatsiia yak zasib kryminalno-pravovoho reahuvannia: monohrafiia [Confiscation as a means of criminal legal response: a monograph] (Vydavets Lozovyi V. M. 2018) (in Ukrainian)

Yermak O, ‘Konfiskatsiia maina yak pokarannia ta kvazispetsialna konfiskatsiia v kryminalnomu pravi Ukrainy’ [Property confiscation as punishment and quasi-special confiscation in the criminal law of Ukraine] (2015) 16(2) Naukovyi visnyk mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu 74 (in Ukrainian)

Yermak O, ‘Spetsialna konfiskatsiia v Kryminalnomu kodeksi Ukrainy u svitli Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo sproshchennia dosudovoho rozsliduvannia okremykh katehorii kryminalnykh pravoporushen»’[Special confiscation in the Criminal Code of Ukraine in the light of the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Simplifying Pre-trial Investigation of Certain Categories of Criminal Offenses"] Suchasni svitovi tendentsii rozvytku informatsiinykh tekhnolohii, ekonomiky i prava: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii ChIIBiP MNTU imeni akademika Yu. Buhaia [Current World Trends in the Development of Information Technology, Economics and Law: Materials of the International Scientific Conference](2019) (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: Закон України від 22.11.2018 № 2617-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19 (Дата звернення: 12.08.2019).
2. Про внесення змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України: Закон України від 18.04.2013 № 222-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-18 (Дата звернення: 12.08.2019).
3. Про внесення змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, що містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації: Закон України від 18.02.2016 № 1019-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1019-19 (Дата звернення: 12.08.2019).
4. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів: Закон України від 23.11.2018 № 2628-VIII. Дата оновлення: 22.05.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-19#n799\ (Дата звернення: 12.08.2019).
5. Практика застосування судами конфіскації майна: узагальнення судової практики від 19.09.2000. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0029700-00 (Дата звернення: 12.08.2019).
6. Єрмак О, Куц В, Конфіскація як засіб кримінально-правового реагування: монографія (Видавець Лозовий В. М. 2018)
7. Єрмак О, ‘Конфіскація майна як покарання та квазіспеціальна конфіскація в кримінальному праві України’ (2015) 16(2) Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету 74
8. Єрмак О, ‘Спеціальна конфіскація в Кримінальному кодексі України у світлі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень»’ Сучасні світові тенденції розвитку інформаційних технологій, економіки і права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ЧІІБіП МНТУ імені академіка Ю. Бугая (2019)

Copyright (c) 2019 Олексій Вікторович Єрмак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)