Досвід деяких країн із підготовки засуджених до звільнення з місць позбавлення волі

К С Білоус

Анотація


У статті на прикладі зарубіжних країн досліджуються питання підготовки до звільнення засуджених з місць позбавлення волі. Стверджується, що на сьогодні в кримінально-виконавчій політиці України не повною мірою проводиться робота із засудженими, спрямована на позитивну соціальну адаптацію, у зв’язку з чим необхідне якісне реформування кримінально-виконавчої системи. Наголошується, що ефективною буде така організація процесу підготовки засуджених до звільнення, яка зніме якомога більше проблем постпенітенціарного характеру. Такі проблеми пропонується ділити на зовнішні (об’єктивні) та внутрішні (суб’єктивні). На прикладі таких країн, як Німеччина та Австрія, проаналізовано реалізацію права засуджених на працю. Виявлено, що праця засуджених у вказаних країнах є обов’язковою та входить до переліку оціночних критеріїв виконання індивідуальної програми виправлення. Засуджені забезпечуються роботою з урахуванням їх спеціальності, а ті, які не мають професії, здобувають її в установі. Свідоцтво про здобуття професії оформлюється таким чином, щоб неможливо було дізнатися, що воно отримане в місцях позбавлення волі. На прикладі Швейцарії досліджено питання працевлаштування засуджених, де для того, щоб підвищити їхні шанси на ринку праці після звільнення, на базі тюрем та колоній створюється не одне моновиробництво, а велика кількість майстерень, які податком частково не обкладаються. Звернено увагу на досвід Великої Британії та Федеративної Республіки Німеччина, які орієнтовані на повну освітню адаптацію. Проаналізовано також досвід Японії, Республіки Азербайджан та Федеративної Республіки Німеччина у сфері забезпечення засуджених тимчасовим житлом після звільнення. Визначено, що в цих країнах функціонують перехідні будинки, а також гуртожитки для засуджених, в яких їм надається можливість тимчасового проживання. На підставі проаналізованого матеріалу зроблено висновки, щодо необхідності запровадження позитивного зарубіжного досвіду, а саме: ефективне працевикористання засуджених, що дасть можливість досягти таких позитивних змін у їх особистості, які сприятимуть поверненню до самостійного соціально-нормативного життя в суспільстві; необхідність забезпечення засуджених профільними робочими місцями після звільнення з місць позбавлення волі для закріплення отриманих там професійних навичок; необхідність отримання освіти засудженими, яка має стати обов’язковим пунктом виправної роботи з ними; забезпечення засуджених тимчасовим житлом після звільнення з місць позбавлення волі для полегшення їх орієнтації на волі та надання можливості пристосування протягом певного часу.

Ключові слова


засуджений; позбавлення волі; підготовка до звільнення; зарубіжний досвід

Повний текст:

PDF

Посилання


Yezhova, O. N. (2018). Zarubezhnyiy opyit organizatsii protsessa

resotsializatsii osuzhdennyih k lisheniyu svobodyi. Yuridicheskiy vestnik

Samarskogo universiteta – Legal Bulletin of Samara University, Vol. 4, 132–137

[in Russian].

Pro vikonannya pokaran u vidi pozbavlennya voli I zahodi vipravlennya

ta bezpeki: Zakon FRN vid 16 bereznya 1976 roku. URL: https://

www.gesetze-im-internet.de/stvollzg/ [in Ukrainian].

Dotter-Shiller, K. (2004). Tyuremnaya Sistema Avstrii. Sotsialnyie i

pravovyie problemyi zarubezhnoy penitentsiarnoy nauki i praktiki. Sotsialnyie

i pravovyie problemyi zarubezhnoy penitentsiarnoy nauki i praktiki: proceedings

of the Scientific and Practical Conference. Moskva: NII UIS Minyusta Rossii,

–14 [in Russian].

Ofitsiyniy sayt DKVS Ukrayini. URL: http://www.kvs.gov.ua/peniten/

control/main/uk/index

Nekrasov, V. N. (2016). Otdelnyie aspektyi izucheniya zarubezhnogo

opyita penitentsiarnoy deyatelnosti. Nauchno-prakticheskiy elektronnyiy zhurnal

Alleya Nauki – Scientific-practical electronic journal Alley of Science, issue 4.

URL: https://elibrary.ru/ip_restricted. asp?rpage=https://elibrary.ru/item.

asp?id=27808362 [in Russian].

OfItsiyniy sayt Kabinetu Ministriv Velikoyi Britaniyi. URL: https://

www.gov.uk/government/publications/see-potential-case-studies-and-employerinformation-

pack/see-potential-employer-information-pack [in Ukrainian].

The Hardman Directory: realising potential. URL: http://hub.unlock.org.uk/

wp-content/uploads/Hardman-Directory-2018–19‑for-printing. pdf.

Richard Branson champions employment of ex-offenders. URL: https://

www.theguardian.com/society/2011/nov/15/richard-branson-championsemployment-

ex-offenders.

Syur, S. V. (2010). ZarubIzhniy dosvId otrimannya osvIti zasudzhenimi:

porIvnyalniy analIz. Visnik Akademiyi mitnoyi sluzhbi Ukrayini, Ser.: Pravo –

News of Academic Service of Ukraine. Ser.: Right, issue 1, 143–147 [in

Ukrainian].

Zhuk, O. M. (2013). Osoblivosti pidgotovki ta poryadok zvilnennya

zhinok z ustanov vikonannya pokaran. Chasopis Kiyivskogo universitetu prava –

Chasopys Kyiv University Law, issue 4, 287–290. URL: http://nbuv.gov.ua/

UJRN/Chkup_2013_4_70 [in Ukrainian].

Pro sotsialnu adaptatsiyu osib, zvilnenih vid pokarannya v penitentsiarnih

zakladah: Zakon Azerbaydzhanskoyi Respubliki vid 31 travnya 2007 roku

№ 353‑IIIG. URL: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/

/103455/F166849140/AZE89956. pdf [in Ukrainian].

Andreev, N. A. (2001). Resotsializatsiya osuzhdennyih v penitentsiarnyih

uchrezhdeniyah FRG (sotsialno-psihologicheskiy aspekt). Moskva: Prava

cheloveka [in Russian].

Mokshakov, M. G. (2015). Aktualnyie voprosyi pomoschi osuzhdennyim

v postpenitentsiarnoy adaptatsii. Nauka. Myisl: elektronnyiy periodicheskiy

zhurnal, Ser.: Yuridicheskie nauki – Science. Thought: electronic periodical

journal. Ser.: Jurisprudence, issue 5, 1–4 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ежова О. Н. Зарубежный опыт организации процесса ресоциализа-
ции осужденных к лишению свободы. Юридический вестник Самарского
университета. 2018. Т. 4. С. 132–137.
2. Закон ФРН «Про виконання покарань у виді позбавлення волі і за-
ходи виправлення та безпеки» від 16 березня 1976 року. URL: https://
www.gesetze-im-internet.de/stvollzg/ (дата звернення: 06.02.2019).
3. Доттер-Шиллер К. Тюремная Система Австрии. Социальные
и правовые проблемы зарубежной пенитенциарной науки и практики.
Социальные и правовые проблемы зарубежной пенитенциарной науки
и практики: материалы междунар. науч.‑практ. конф.; НИИ УИС Ми-
нюста России. Москва. 2004. С. 9–14.
4. Офіційний сайт ДКВС України. URL: http://www.kvs.gov.ua/peniten/
control/main/uk/index (дата звернення: 06.02.2019).
5. Некрасов В. Н. Отдельные аспекты изучения зарубежного опыта
пенитенциарной деятельности. Научно-практический электронный жур-
нал Аллея Науки. 2016. № 4. URL: https://elibrary.ru/ip_restricted. asp?rpage
=https%3A%2F%2Felibrary%2Eru%2Fitem%2Easp%3Fid%3D27808362
(дата звернення: 06.02.2019).
6. Офіційний сайт Кабінету Міністрів Великої Британії. URL: https://
www.gov.uk/government/publications/see-potential-case-studies-and-employerinformation-
pack/see-potential-employer-information-pack (дата звернення:
06.02.2019).
7. The Hardman Directory: realising potential. URL: http://hub.unlock.org.uk/
wp-content/uploads/Hardman-Directory-2018–19‑for-printing. pdf (дата звер-
нення: 06.02.2019).
8. Richard Branson champions employment of ex-offenders. URL: https://
www.theguardian.com/society/2011/nov/15/richard-branson-championsemployment-
ex-offenders (дата звернення: 06.02.2019).
9. Сюр С. В. Зарубіжний досвід отримання освіти засудженими: по-
рівняльний аналіз. Вісник Академії митної служби України. Серія: Право.
2010. № 1. С. 143–147.
10. Жук О. М. Особливості підготовки та порядок звільнення жінок з
установ виконання покарань. Часопис Київського університету права.
2013. № 4. С. 287–290. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2013_4_70
(дата звернення: 06.02.2019).
11. Закон Азербайджанської Республіки «Про соціальну адаптацію
осіб, звільнених від покарання в пенітенціарних закладах» № 353‑IIIГ
від 31 травня 2007 р. URL: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/
ELECTRONIC/89956/103455/F166849140/AZE89956. pdf (дата звернення:
06.02.2019).
12. Андреев Н. А. Ресоциализация осужденных в пенитенциарных
учреждениях ФРГ (социально-психологический аспект): учеб. пособ.
Москва: «Права человека». 2001. 182 с.
13. Мокшаков М. Г. Актуальные вопросы помощи осужденным в по-
стпенитенциарной адаптации. Наука. Мысль: электронный периодический
журнал. Серия: Юридические науки. 2015. № 5. С. 1–4.

Copyright (c) 2019 К С Білоус

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)