Право на особистий простір у кримінально-виконавчих установах

А Ф Степанюк

Анотація


У статті звертається увага на те, що за міжнародними документами при розміщенні ув’язнених, надання місць для сну, необхідно ставитися до них з повагою людської гідності із забезпеченням можливості усамітнення в окремому приміщенні. Між тим кримінально-виконавче законодавство України, практика виконання покарання у виді позбавлення волі, просторова структура виправних колоній не надають такої можливості. З моменту свого запровадження у 1920 році позбавлення волі передбачає лише колективне утримання засуджених спочатку у бараках, тепер у гуртожитках, що є матеріальним втіленням ідеї виправлення засуджених «в колективі і через колектив». Ні про який особистий простір засудженого не йдеться, оскільки розміщення у гуртожитках, де житлова площа надається у 4 м2, виключає можливість усамітнення як удень, так і вночі. За таких умов результатом проживання засуджених у гуртожитках через велику скупченість людей в обмеженому просторі є прояв серед них тривожно-депресивних, негативно-депресивних і негативно-істеричних реакцій. Проживання в таких гуртожитках завдає непоправної шкоди особистості, сприяючи розвитку психологічної втоми, відчудження, напруження, роздратування, тривожності і пригніченості, що призводить до нервово-психічних перевантажень, конфліктів і зривів. Тривале перебування засуджених в агресивному середовищі собі подібних без можливості усамітнення з неминучістю призводить до психосоматичних змін, які через 5–6 років позбавлення волі набувають незворотного характеру. Таким чином, розміщення засуджених у гуртожитках набуває ознак жорстокого, нелюдського і такого, що принижує гідність поводження. Метою статті є розробка пропозицій, спрямованих на усунення недоліків позбавлення волі з відбуванням його у виправних колоніях, для того, щоб на зміну позбавленню волі, що передбачає проживання засуджених у гуртожитках, прийшло тюремне ув’язнення, яке надає особистий простір в окремій кімнаті для кожного ув’язненого. Викладений матеріал дозволяє надати такі пропозиції: необхідно відмовитися від запровадженого ще у 1920 р. Тимчасовою інструкцією Нарком’юсту такого виду покарання, як позбавлення волі; замість позбавлення волі має бути покарання у виді тюремного ув’язнення лише за насильницькі злочини проти особи; з урахуванням негативного впливу на здоров’я особи, тривалої ізоляції максимальний строк ув’язнення не може бути більше п’яти років; необхідно виключити можливість застосування тюремного ув’язнення до неповнолітніх; настала потреба відмовитись від «ідеальної зони» і запровадити нову для України архітектурну модель в’язниці, де не буде розміщення засуджених у гуртожитках, а кожний ув’язнений буде забезпечений для проживання окремою кімнатою готельного типу, що відповідатиме Європейським тюремним правилам, з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог до житлової площі і кубатури приміщеннях хоча б на рівні ХІХ ст., який був в одиночних келіях царських тюрем, тобто площею не менше 10 м2 і відповідно кубатурою не менше 28 м3.

Ключові слова


позбавлення волі; виправні колонії; гуртожитки; пенітенціарний стрес; усамітнення; ув’язнення; тюрма

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivankov, I. V., Yakovets, I. S., Hryhorenko, A. M., Burov, S. Yu. (2012).

Prava liudyny v diialnosti orhaniv i ustanov vykonannia pokaran: naukovometodychnyi

posibnyk dlia provedennia zaniat v systemi sluzhbovoi pidhotovky.

A. F. Stepaniuka (Ed.). Chernihiv [in Ukrainian].

Minimalni standartni pravyla Orhanizatsii Ob’iednanykh Natsii stosovno

povodzhennia zuv’iaznenymy (Pravyla Nelsona Mandely), (Rezoliutsiia

Heneralnoi Asamblei 70/175, vid 17 hrudnia 2015 r.). (2019). URL: https://

www.unodc.org/documents/justice-and-prison

Khrestomatiia z istorii penitentsiarnoi systemy Ukrainy. I. I. Reznik (Ed.).

(2011). Donetsk: TOV «Skhidnyi vydavnychyi dim» [in Ukrainian].

Pravyla vnutrishnoho rozporiadku vypravno-trudovykh ustanov MVS

Ukrainy. (1996)..Kyiv: RVV KIVS pry UAVS [in Ukrainian].

Glotochkin, A. D., Pirozhkov, V. F. (1985). Ispravitel’no-trudovaja

psihologija. Rjazan’ [in Russian].

Varlam Shalamov Kolymskie rasskazy (2019). URL: http://librebook.

me/kolymskie_rasskazy/vol1/23? mtr=1 [in Russian]

Pro Prohramu pryvedennia umov trymannia zasudzhenykh, yaki

vidbuvaiut pokarannia u mistsiakh pozbavlennia voli, a takozh osib, shcho

trymaiutsia u slidchykh izoliatorakh i likuvalno-trudovykh profilaktoriiakh, u

vidpovidnist z mizhnarodnymy standartamy: Postanova Kabinetu Ministriv

Ukrainy vid 26 sichnia 1994 roku № 31. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/31–94-%D0%BF

Kontseptsiia derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia Derzhavnoi

kryminalno-vykonavchoi sluzhby: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 8 lystopada

roku. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/631/2012

Derzhavna tsilova prohrama reformuvannia Derzhavnoi kryminalnovykonavchoi

sluzhby na 2013–2017 roky: Postanova Kabinetu Ministriv

Ukrainy vid 29 kvitnia 2013 roku № 345. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/345–2013-%D0%BF

Pro Kontseptsiiu reformuvannia (rozvytku) penitentsiarnoi systemy

Ukrainy: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13 veresnia 2017

roku. (2019). URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287747

Natsystski tabory na ukrainskykh zemliakh. URL: http://territoryterror.

org.ua/uk/projects/prisons/nazi/ [in Ukrainian].

Sbornik uzakonenij i rasporjazhenij po tjuremnoj chasti: Sprav. kn. dlja

tjuremnyh inspektorov tjurem. kom. i ih otdelenij, nach. tjurem zem. uprav,

popechitelej zem, arest. domov i dr. dolzhn. lic gub. uezd. i neposredstv. upr.

mestami zakljuchenija: Sost. po ofic. dannym tjurem. inspektor T. M. Lopato.

(1903). Perm’: tipo.‑lit. gub. pravl., XYІІІ. [in Russian].

Golovko, L. (2019). Nekonceptual’naja rutina ili GULAG s interesom.

URL: http://www.index.org.ru/nevol/2010–23/11‑golovko. html [in Russian].

Obrosov, I. F. (2019). Rasstrojstva lichnosti u osuzhdennyh v mestah

lishenija. URL: http://medical-diss.com/medicina/rasstroystva-lichnosti-uosuzhdennyh-

v-mestah-lisheniya-svobody#ixzz5eYTItsDX [in Russian].

Sobol’nikov, V. V. (2019). Juridicheskaja psihologija. Uchebnik dlja

bakalavriata i specialiteta. Moskow: Izd-vo Jurajt URL: https://

books.google.com.ua/books?id=WA9‑DwAAQBAJ&pg=PA290&lpg=PA290

&dq=uslovija+v+obshhezhitii+dlja+osuzhdennyh+psiholog&s [in Russian].

Ponomarev, S. B., Burt, A. A., Buhtojarov, O. V. (2019). Tjuremnaja

deprivacija kak faktor penitenciarnogo stressa URL: https://cyberleninka.ru/

article/n/tyuremnaya-deprivatsiya-kak-faktor-penitentsiarnogo-stressa [in

Russian].

Kubrak, R. M. (2018). Kryminalno-vykonavcha kharakterystyka z

psykhichnymy vidkhylenniamy do pozbavlennia voli na pevnyi strok.

R. M. Kubrak, V. V. Len (Ed.). Dnipro: Vydavets Bila K. O. [in Ukrainian].

Marchuk, A. I. Vtorynna klasyfikatsiia zasudzhenykh do pozbavlennia

voli u suchasnii penitentsiarnii praktytsi Ukrainy. URL: http://dspace.onua.edu.ua/

bitstream/handle/11300/5534/Marchuk%20apdp67. pdf?sequence=

&isAllowed=y [in Ukrainian]

Antonjan, Ju. M. (1994). Prestupnaja zhestokost’. Moskow: VNII MVD

Rossii. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Іваньков І. В., Яковець І. С., Григоренко А. М., Буров С. Ю. Права
людини в діяльності органів і установ виконання покарань: науковометодичний посібник для проведення занять в системі службової підготовки / за заг. ред. А. Ф. Степанюка: Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна»,
2012. 280 с.
2. Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй стосовно поводження зув’язненими (Правила Нельсона Мандели), (Резолюція
Генеральної Асамблеї 70/175, від 17 грудня 2015 р.). URL: https://
www.unodc.org/documents/justice-and-prison (дата звернення: 15.01.2019).
3. Хрестоматія з історії пенітенціарної системи України / упор. І. І. Резнік. Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2011. 510 с.
4. Правила внутрішнього розпорядку виправно-трудових установ МВС
України. Київ: РВВ КІВС при УАВС, 1996. 131 с.
5. Глоточкин А. Д., Пирожков В. Ф. Исправительно-трудовая психология. Рязань, 1985. 426 c.
6. Варлам Шаламов Колымские рассказы. URL: http://librebook.me/
kolymskie_rasskazy/vol1/23? mtr=1 (дата звернення: 31.01 2019).
7. Про Програму приведення умов тримання засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, а також осіб, що тримаються
у слідчих ізоляторах і лікувально-трудових профілакторіях, у відповідність
з міжнародними стандартами: Постанова Каб. Міністрів України від
26 січня 1994 року № 31. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/31–94%D0%BF (дата звернення: 29.01.2019).
8. Концепція державної політики у сфері реформування Державної
кримінально-виконавчої служби: Указ Президента України від 8 листопада 2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/631/2012 (дата
звернення: 31.02.2019).
9. Державна цільова програма реформування Державної кримінальновиконавчої служби на 2013–2017 роки: Постанова Кабінету Міністрів
України від 29 квітня 2013 року № 345. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/345–2013-%D0%BF (дата звернення: 31.01.2019).
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня
2017 року «Про Концепцію реформування (розвитку) пенітенціарної системи України». URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287747 (дата
звернення: 31.01.2019).
11. Нацистські табори на українських землях. URL: http://territoryterror.
org.ua/uk/projects/prisons/nazi/ (дата звернення: 15.01.2019).
12. Сборник узаконений и распоряжений по тюремной части: Справ.
кн. для тюремных инспекторов тюрем. ком. и их отделений, нач. тюрем
зем. управ, попечителей зем, арест. домов и др. должн. лиц губ. уезд. и непосредств. упр. местами заключения: Сост. по офиц. данным тюрем. инспектор Т. М. Лопато. Пермь: типо.‑лит. губ. правл., 1903. XYІІІ. 954 c.
13. Головко Л. Неконцептуальная рутина или ГУЛАГ с интересом.
URL: http://www.index.org.ru/nevol/2010–23/11‑golovko. html (дата звернення: 31.01.2019).
14. Обросов И. Ф. Расстройства личности у осужденных в местах
лишения. URL: http://medical-diss.com/medicina/rasstroystva-lichnosti-uosuzhdennyhv-mestah-lisheniya-svobody#ixzz5eYTItsDX (дата звернення:
31.01.2019).
15. Собольников В. В. Юридическая психология: учеб. для бакалавриата
и специалитета. Москва: Юрайт, 2019. 331с. URL: https://books.google.com.ua/
books?id=WA9‑DwAAQBAJ&pg=PA290&lpg=PA290&dq=условия+в+
общежитии+для+осужденных+психолог&s (дата звернення: 01.02.2019).
16. Пономарев С. Б., Бурт А. А., Бухтояров О. В. Тюремная депривация
как фактор пенитенциарного стресса. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
tyuremnaya-deprivatsiya-kak-faktor-penitentsiarnogo-stressa (дата звернення:
21.01.2019).
17. Кубрак Р. М. Кримінально-виконавча характеристика з психічними
відхиленнями до позбавлення волі на певний строк: монографія / Р. М. Кубрак, В. В. Лень. Дніпро: Видавець Біла К. О., 2018. 272 с.
18. Марчук А. І. Вторинна класифікація засуджених до позбавлення
волі у сучасній пенітенціарній практиці України. URL: http://dspace.onua.
edu.ua/bitstream/handle/11300/5534/Marchuk%20apdp67. pdf?sequence=
1&isAllowed=y (дата звернення: 25.01.2019).
19. Антонян Ю. М. Преступная жестокость: монография. Москва:
ВНИИ МВД России, 1994. 217 c.

Copyright (c) 2019 А Ф Степанюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)