Ситуаційне запобігання злочинності

М Г Колодяжний

Анотація


У статті на підставі ознайомлення із зарубіжною літературою, вивчення сучасного досвіду низки західних країн щодо профілактики злочинності аналізується один із напрямів стратегії зменшення можливостей учинення злочинів у виді ситуаційного запобігання. Вказуються західні вчені, доробок яких дозволив сформувати теорію ситуаційного запобігання злочинності. Перелічено теорії, що складають основу вказаного напряму обмеження злочинності. Висвітлено магістральні складові ситуаційного запобігання, якими є: ускладнення вчинення злочину; збільшення ризикованості злочинної діяльності; зниження вигідності злочинної поведінки; скорочення провокацій; недопущення практики виправдань. Наведені конкретні приклади застосування заходів ситуаційного запобігання злочинності у західних державах із зазначенням показників їх ефективності. Пропонуються відповідні пропозиції і рекомендації щодо упровадження досвіду інших країн із ситуаційного запобігання злочинності у правотворчій і правозастосовній діяльності в Україні. Виділено низку особливостей указаного різновиду стратегії зменшення можливостей учинення злочинів. Вони стосуються суб’єктів, об’єктів запобіжного впливу, результативності, форм та інших параметрів ситуаційного запобігання. Наголошується, що ситуаційне запобігання має становити основу нової моделі правоохоронної діяльності в Україні.

Ключові слова


запобігання злочинності; профілактика злочинності; ситуаційне запобігання; стратегія зменшення можливостей для учинення злочинів

Повний текст:

PDF

Посилання


Clarke, R. V. (1980). «Situational» crime prevention: Theory and practice.

British Journal of Criminology, Vol. 20, 2, 136–147.

Clarke, R. V. (1995). Situational Crime Prevention. In Building a safer

society: Strategic approaches to crime prevention. Crime and Justice, Vol. 19,

–150.

Clarke, R. V. (1983). Situational Crime Prevention: Its Theoretical Basis

and Practical Scope. Crime and Justice: An Annual Review of Research, Vol. 4,

–256.

Crime reduction through situational crime prevention: A study in the

United Kingdom. (2003). Leicester: Department of Criminology.

Gilling, D. (1997). Crime Prevention: Theory, Policy And Practice.

London: Routledge.

Cornish, D. B., Clarke R. V. (2003). Opportunities, Precipitators and

Criminal Decisions: A Reply to Wortley’s Critique of Situational Crime

Prevention. Crime Prevention Studies, Vol. 16, 41–96.

Kolodiazhnyi, M. H. (2017). Suchasnyi zarubizhnyi dosvid hromadskoho

vplyvu na zlochynnist: monohrafiia; za red. V. V. Holiny. Kharkiv: Pravo [in

Ukrainian].

Holina, V. V., Kolodiazhnyi, M. H., Shramko, S. S. (2017). Hromadskist

u zapobihanni i protydii zlochynnosti: vitchyznianyi ta mizhnarodnyi dosvid.

Holina, V. V., Kolodiazhnyi, M. H. (Eds.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Clarke R. V. «Situational» crime prevention: Theory and practice. British
Journal of Criminology. 1980. Vol. 20, №. 2. P. 136–147.
2. Clarke R. V. Situational Crime Prevention. In Building a safer society:
Strategic approaches to crime prevention. Crime and Justice. 1995. Vol. 19.
P. 91–150.
3. Clarke R. V. Situational Crime Prevention: Its Theoretical Basis and
Practical Scope. Crime and Justice: An Annual Review of Research. 1983. Vol. 4.
P. 225–256.
4. Crime reduction through situational crime prevention: A study in the
United Kingdom. Leicester: Department of Criminology. 2003. 94 p.
5. Gilling D. Crime Prevention: Theory, Policy And Practice. London:
Routledge. 1997. 240 р.
6. Cornish D. B., Clarke R. V. Opportunities, Precipitators and Criminal
Decisions: A Reply to Wortley’s Critique of Situational Crime Prevention. Crime
Prevention Studies. 2003. Vol. 16. P. 41–96.
7. Колодяжний М. Г. Сучасний зарубіжний досвід громадського впли-
ву на злочинність: монографія / за ред. В. В. Голіни. Харків: Право, 2017.
252 с.
8. Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та
міжнародний досвід: монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний,
С. С. Шрамко та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного. Харків:
Право, 2017. 284 с.

Copyright (c) 2019 М Г Колодяжний

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)