Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів – напрям мінімізації умов злочинних проявів

В В Голіна, С С Шрамко

Анотація


Запобігання та протидія злочинності – одна з головних функцій держави та її інституцій, якою забезпечується громадська безпека і правопорядок. Вітчизняною доктриною кримінологічної теорії запобігання злочинності розглядається як далекоглядна, випереджаюча запобіжна діяльність щодо виникнення віддалених криміногенних детермінант. Така діяльність має здійснюватися в межах перспективної державної кримінологічної політики, спрямованої на мінімізацію умов учинення злочинів шляхом розробки і впровадження короткострокових, але невпинних запобіжних напрямів – стратегій, які у зарубіжній кримінології отримали назву «нові кримінології повсякдення» (Д. Гарланд). Однією з таких стратегій повсякдення є стратегія зменшення можливостей (безпосередніх умов) вчинення злочинів. У статті продовжується висвітлення результатів дослідження фахівцями Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України запобіжного потенціалу цієї Стратегії, а також умов її впровадження в український запобіжний простір, достатності ресурсного забезпечення і готовності головних суб’єктів запобігання злочинності: влади – правоохоронних органів – громадськості до скоординованої, безперервної співпраці у цій сфері. Підкреслюється, що мобільність і винахідливість сучасного криміналітету щодо проникнення до будь-якої ланки органів влади, управління, самоврядування, підприємств, організацій тощо, поява нових і модернізованих «старих» видів злочинних проявів нагально потребують швидкої реакції на них держави/влади та її інституцій, зокрема, правоохоронних органів та громадськості. Тому у статті стратегію зменшення можливостей вчинення злочинів та її варіанти пропонується розглядати і використовувати не лише щодо ситуаційної та деяких інших видів злочинності, а взагалі проти будь-яких її проявів (економічної, організованої, транснаціональної та іншої злочинності), що потребує від розробників винахідливості і креативності. Саме з цих вимог наводяться позитивні приклади застосування Стратегії в зарубіжній і вітчизняній практиці (США, Україна). Наголошується, що до умов імплементації подібних стратегій належать: готовність «тріумвірату» (влада – правоохоронні органи – населення) до скерованої, партнерської співпраці; професійність кадрів; прозорість і підзвітність діяльності; чіткі критерії її оцінки і самооцінки.

Ключові слова


стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів; мінімізація детермінант злочинності; імплементація зарубіжного досвіду використання стратегії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Gurinskaya, A. L. (2010). Razvitie teorii ratsionalnogo vyibora v

zarubezhnoy kriminologii i ee vliyanie na ugolovnuyu politiku. Izvestiya

Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im.

A. I. Gertsena. № 120, 203–216 [in Russian].

Shevchuk, Yu. (2019) E duzhe tsinIchnI shemi rozkradannya. Holos

Ukrainy – Voice of Ukraine, 2019, 12 lyut., 1, 4 [in Ukrainian].

Kolodyazhniy, M. G. (2017). Prostorova profIlaktika zlochinnostI:

zarubIzhniy dosvId I shlyahi uprovadzhennya v UkraYinI. Pitannya borotbi zI

zlochinnIstyu – Issues of Crime Prevention, issue 35, 20–29 [in Ukrainian].

Castel C., Peek-Asa C. (2000). Effectiveness of crime prevention through

environmental design (CPTED) in reducing robberies. American Journal of

Preventive Medicine. Vol. 18, issue 4, 99–115 [in American].

Grebenyuk, M. V. (2018). Amerikanska model zapobIgannya zlochinnostI

(na prikladI roboti polItsIYi mIsta Nyu-York). Pitannya borotbi zI zlochinnIstyu –

Issues of Crime Prevention, issue 36, 61–70 [in Ukrainian].

Melnik, P. (2019). ZlochinnostI protidIyatime «SusIdska varta». Holos

Ukrainy – Voice of Ukraine, 6 [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гуринская А. Л. Развитие теории рационального выбора в зарубежной криминологии и ее влияние на уголовную политику. Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2010. № 120. С. 203–216.
2. Шевчук Ю. Є дуже цинічні схеми розкрадання. Голос України. 2019. 12 лютого. С. 1, 4.
3. Колодяжний М. Г. Просторова профілактика злочинності: зарубіжний досвід і шляхи упровадження в Україні. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків, 2017. Вип. 35. С. 20–29.
4. Castel C., Peek-Asa C. Effectiveness of crime prevention through environmental design (CPTED) in reducing robberies. American Journal of Preventive Medicine. 2000. Vol. 18. Issue 4. Supplement 1. P. 99–115.
5. Гребенюк М. В. Американська модель запобігання злочинності (на прикладі роботи поліції міста Нью-Йорк). Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків, 2018. Вип. 36. С. 61–70.
6. Мельник П. Злочинності протидіятиме «Сусідська варта». Голос України. 2019. 31 січня. С. 6.

Copyright (c) 2019 В В Голіна, С С Шрамко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)