До питання щодо змісту створення небезпеки для життя людей та настання інших тяжких наслідків (ч. 1 ст. 281 КК України)

О О Квітка

Анотація


У статті розглядається зміст суспільно небезпечних наслідків злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 281 КК «Порушення правил повітряних польотів», що по-
лягають у створенні небезпеки для життя людей або настанні інших тяжких
наслідків.
Підкреслено, що притягнення особи до кримінальної відповідальності за
порушення правил польотів має наставати у випадку створення реальної не-
безпеки для життя людей або інших тяжких наслідків, тобто свідчити про
виникнення в процесі експлуатації повітряного судна такого небезпечного
стану, коли є висока ймовірність (реальна можливість) настання зазначених
в диспозиції статті наслідків. Характер аварійної ситуації має прямо вказу-
вати на таку можливість настання суспільно небезпечних наслідків, а їх
відвернення може бути пов’язане або із своєчасним вжиттям заходів пілотом
повітряного судна, або ненастанням небезпечних наслідків у зв’язку із випад-
ковим збігом обставин, яке не залежало від вжитих пілотом заходів або, нав-
паки, суперечило їм.
Зроблено висновок, що такий наслідок злочину, передбаченого ч. 1
ст. 281 КК України, як «створення небезпеки для життя людей або настання
інших тяжких наслідків», потребує більш детального правового аналізу право-
охоронними органами та судами при застосуванні закону про кримінальну
відповідальність.


Ключові слова


злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; порушення правил повітряних польотів; створення небезпеки для життя людей або настання інших тяжких наслідків

Повний текст:

PDF

Посилання


Grinberg, M. S. (1974). Prestupleniya protiv obschestvennoy bezopasnosti.

Sverdlovsk: izd-vo Sverdlovskogo yuridicheskogo instituta [in Russian].

Danylian, O. H., Taranenko, V. M. (2010). Filosofiia. Kharkiv: Pravo [in

Ukrainian].

Pro praktyku rozghliadu sudamy tsyvilnykh sprav za pozovamy pro

vidshkoduvannia shkody: postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid

03.1992 r. № 6. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-92 [in

Ukrainian].

Borysov, V. I., Pashchenko, O. O. (2006). Zlochyny proty bezpeky

vyrobnytstva: poniattia ta vydy. Kryminalna vidpovidalnist za porushennia

pravyl yadernoi abo radiatsiinoi bezpeky. Kharkiv: SPD FO Vapniarchuk N. M.

[in Ukrainian].

Postanova Horodyshchenskoho raionnoho sudu Cherkaskoi oblasti vid

zhovtnia 2011 r. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/44985369 [in

Ukrainian].

Vyrok Kelmenetskoho raionnoho sudu Chernivetskoi oblasti vid 19

chervnia 2017 r. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/67254794 [in

Ukrainian].

Pro praktyku zastosuvannia sudamy Ukrainy zakonodavstva u spravakh

pro zlochyny proty bezpeky vyrobnytstva: postanova Plenumu Verkhovnoho

Sudu Ukrainy vid 12 chervnia 2009 r. №7. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/va007700-09 [in Ukrainian].

Vyrok Kirovohradskoho raionnoho sudu Kirovohradskoi oblasti vid 10

bereznia 2017 r. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65221566 [in

Ukrainian].

Dudorov, O. O., Movchan, R. O. (2015). Kryminalno-pravove poniattia

«inshi tiazhki naslidky»: problemy tlumachennia ta vdoskonalenia

zakonodavstva. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal – Juridicial Scientific

and Electronic Journal, 01. URL: http://lsej.org.ua/1_2015/44.pdf [in

Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гринберг М. С. Преступления против общественной безопасности:
учеб. пособие. Свердловск: изд-во Свердлов. юрид. ин-та, 1974. 177 с.
2. Данильян О. Г., Тараненко В. М. Філософія: підручник. Харків:
Право, 2010. 312 с.
3. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про
відшкодування шкоди: постанова Пленуму Верхов. Суду України від
27 берез. 1992 р. № 6. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-92
(дата звернення: 05.09.2018).
4. Борисов В. І., Пащенко О. О. Злочини проти безпеки виробництва:
поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил
ядерної або радіаційної безпеки: монографія. Харків: СПД ФО Вапняр-
чук Н. М., 2006. 224 с.
5. Постанова Городищенського районного суду Черкаської області від
28 жовтня 2011 р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/44985369 (дата
звернення: 05.09.2018).
6. Вирок Кельменецького районного суду Чернівецької області від
19 червня 2017 р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/67254794 (дата
звернення: 05.09.2018).
7. Про практику застосування судами України законодавства у справах
про злочини проти безпеки виробництва: постанова Пленуму Верхов. Суду
України від 12 черв. 2009 р. № 7. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
va007700-09 (дата звернення: 05.09.2018).
8. Вирок Кіровоградського районного суду Кіровоградської області від
10 березня 2017 р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65221566 (дата
звернення: 05.09.2018).
9. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правове поняття «інші
тяжкі наслідки»: проблеми тлумачення та вдосконалення законодавства.
Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 01. URL: http://lsej.
org.ua/1_2015/44.pdf (дата звернення: 05.09.2018).

Copyright (c) 2018 О О Квітка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)