Криміналістичне дослідження саморобної вогнепальної зброї: класичні методики і новітнє обладнання

П В Гіверц

Анотація


Одним з етапів криміналістичної перевірки саморобної зброї є визначення
її вбивчої сили. Для цього проводяться відстріл зброї і вимір початкової швидкості
кулі з подальшим обчисленням питомої енергії. Існують різні методи визначення
швидкості кулі. Ці методи ґрунтовані на різних фізичних ефектах і вимагають
різного устаткування. У будь-якого методу або приладу можуть бути різні пере-
ваги і недоліки, що можуть впливати на доцільність його застосування.
У статті проводиться аналіз цих методик та обладнання, що застосовується
при криміналістичному дослідженні саморобної вогнепальної зброї. Різне обладнан-
ня, що застосовується для вимірювання швидкості кулі, проаналізовано в статті
з урахуванням досвіду його застосування в балістичних лабораторіях. Розглянуто як
класичні методики і застаріле обладнання, яке вже давно не використовується, так
і новітні спеціалізовані прилади, створені для вимірювання швидкості кулі, а також
й універсальні пристрої, які можуть застосовуватися для цієї мети. Підкреслені
можливі недоліки різних методів вимірювання, пов’язані із особливістю пострілу
із саморобної зброї, такі як складність використання, можливість пошкодження
вимірювача в процесі експерименту, висока вартість і т. д.
За результатами проведеного аналізу були зроблені висновки про найбільш
зручні типи обладнання. Ці висновки можуть допомогти в оптимізації вирішення
поставлених перед балістичними лабораторіями завдань і підборі обладнання
з урахуванням обмежень, що можуть мати місце в цих лабораторіях.


Ключові слова


саморобна вогнепальна зброя; убивча сила кулі; швидкість кулі; хронограф; Доплер-радар

Повний текст:

PDF

Посилання


Stalmahov, A. V., Sumaroka, A. M., Egorov, A. G. et al (1998). Sudebnaya

balistika. Saratov [in Russian].

Savran, L. F. (1979). Metodoka opredelenija minimalnoi uboinoi sili

standartnogo i atiopichnogo ognestrelnogo orugija i boepripasov. Moscow [in

Russian].

Ustinov, A. I. (1968). Samodelnoe ognestrelnoe orugie I metodika ego

ekspertnogo opredelenia. Moskow: VNIIOP MOOP SSSR. [in Russian].

Haag L. (2013). Penetration Depth as a Statement of Impact Velocity:

Forensic Implications and Importance. AFTE Journal. Vol. 45, 2, 140-149.

Haag L. (2017). The Application of Doppler Radar to Bullet Ricochets

from Water. AFTE Journal. Vol. 49, 1, 36-42.

Solntsev, D. V., Timofeev, V. V. (2012). Metod I sredstvo izmerenija

skorosti poleta puli. Polzunovskii almanah, 2, 185-186 [in Russian].

MacPherson D. (2018). Ballistic Chronograph Accuracy Assessment.

AFTE Journal. Vol. 50, 1, 13-30.

Kunitskii, A. G. (2012). Kriterii otnesenija ob’ektov k kategorii oregija

travmaticheskogo deistvia. Voprosi kriminalogii, kriminalistiki i sudebnoi

ekspertizi – Issues of criminology, forensics and forensic examination, 1 (31),

-175 [in Russian].

Aleksova, A. V. (2012). K voprosu o provedenii ekspertizi dlia

ustanovlenia otnosimosti ob’erta k ognestrelnomu orugiu. Pravo i politika – Law

and Policy, 8 (152), 1434-1439 [in Russian].

Sherbak, V. V., Tolmachev, O. O., Kunlius, O. V. et al (2015).

Metodologia provedenia ballisticheskogo eksperimenta na biologicheskih

imitatorah tela cheloveka. Kriminalisticnui visnuk – Journal of Criminalistics,

(24), 131-136 [in Russian].

Spiridonova T.N. (2009). Loboratornaja rabota 6: Izmerenie skorosti

poleta puli. Jaroslavl’: Jaroslavskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet

im K.D. Ushinskogo [in Russian].

«Stend Ballistika-M dlia ballisticheskih ekspertiz ognestrelnogo orugia»,

URL: http://www.bnti.ru/des.asp?itm=6356&tbl=01.02.02. [in Russian].

«Sistema izmerenia skorosti pul’ RS-4M dlya providenia ballisticheskih

ekspertiz». URL: http://www.bnti.ru/des.asp?itm=6984&tbl=01.02.02.&p=1

[in Russian].

«PACT Chronographs», URL: https://pact.com/products/chronographs/?

v=88588bacf0da.

«Oehler», URL: https://oehler-research.com/

«MagnetoSpeed», URL: https://magnetospeed.com/

Pinezich, J., Heller, J., Lu, T. (2010). Ballistic Projectile Tracking Using

CW Doppler Radar. Aerospace and Electronic Systems. No. 46, 1302 – 1311.

«LabRadar». URL: https://mylabradar.com/

Haag, L. (2015). Wood Hardness via the Lowly Steel BB. AFTE Journal.

Vol. 47, 1, 34-40.

«Clear Ballistics». URL: https://www.clearballistics.com/

Haag, L. (1989). Ballistic gelatin: controlling variances in preparation

and a suggested method for calibration of gelatin blocks. AFTE Journal. Vol.

, 3, 483-489.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Судебная баллистика: учебник / А. В. Стальмахов, А. М. Сумарока,
А. Г. Егоров и др. Саратов: СЮИ МВД России, 1998. 173 с.
2. Саврань Л. Ф. Методика определения минимальной убойной силы
стандартного и атипичного огнестрельного оружия и боеприпасов: посо-
бие для экспертов. Москва: ВНИИСЭ, 1979. 58 с.
3. Устинов А. И. Самодельное огнестрельное оружие и методика его
экспертного определения. Москва: ВНИИОП МООП СССР, 1968. 28 с.
4. Haag L. Penetration Depth as a Statement of Impact Velocity: Forensic
Implications and Importance. AFTE Journal. 2013. Vol. 45, No. 2. P. 140–149.
5. Haag L. The Application of Doppler Radar to Bullet Ricochets from
Water. AFTE Journal. 2017. Vol. 49, No. 1. P. 36–42.
6. Солнцев Д. В., Тимофеев В. В. Метод и средство измерения скорос-
ти полета пули. Ползуновский альманах. 2012. № 2. С. 185–186.
7. MacPherson D. Ballistic Chronograph Accuracy Assessment. AFTE
Journal. 2018. Vol. 50, No. 1. P. 13–30.
8. Куницкий А. Г. Критерии отнесения объектов к категории оружия
травматического действия. Вопросы криминологии, криминалистики и су-
дебной экспертизы. 2012. № 1 (31). С. 170–175.
9. Алексова А. В. К вопросу о проведении экспертизы для установле-
ния относимости объекта к огнестрельному оружию. Право и политика.
2012. № 8 (152). С. 1434–1439.
10. Методология проведения баллистического эксперимента на био-
логических имитаторах тела человека / В. В. Щербак, О. О. Толмачов,
О. В. Кунлиус и др. Криміналістичний вісник. 2015. № 2 (24). С. 131–136.
11. Спиридонова Т. Н. Лабораторная работа № 6: Измерение скорости
полета пули. Ярославль: Ярослав. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского, 2009.
11 с.
12. Стенд Баллистика-М для баллистических экспертиз огнестрельно-
го оружия. URL: http://www.bnti.ru/des.asp?itm=6356&tbl=01.02.02 (дата
звернення: 10.08.2018).
13. Система измерения скорости пуль РС-4М для проведения баллис-
тических экспертиз. URL: http://www.bnti.ru/des.asp?itm=6984&tbl=
01.02.02.&p=1 (дата звернення: 11.08.2018).
14. PACT Chronographs. URL: https://pact.com/products/
chronographs/?v=88588bacf0da (дата звернення: 10.08.2018).
15. Oehler. URL: https://oehler-research.com/ (дата звернення: 10.08.2018).
16. MagnetoSpeed. URL: https://magnetospeed.com/ (дата звернення:
10.08.2018).
17. Pinezich J., Heller J., Lu T. Ballistic Projectile Tracking Using CW
Doppler Radar. Aerospace and Electronic Systems. 2010. IEEE Transactions
no. 46. P. 1302–1311.
18. LabRadar. URL: https://mylabradar.com/ (дата звернення: 11.08.2018.)
19. Haag L. Wood Hardness via the Lowly Steel BB. AFTE Journal. 2015.
Vol. 47, No. 1. P. 34–40.
20. Clear Ballistics. URL: https://www.clearballistics.com/ (дата звернен-
ня: 11.08.2018).
21. Haag L. Ballistic gelatin: controlling variances in preparation and a suggested
method for calibration of gelatin blocks. AFTE Journal. 1989. Vol. 21, No. 3,
P. 483–489.

Copyright (c) 2018 П В Гіверц

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)