Кримінально-правові аспекти та проблемні питання кваліфікації бандитизму

О В Тронько, Н І Диба

Анотація


Протидія організованій злочинності, зокрема бандитизму, залишається ак-
туальним напрямом правоохоронної діяльності. Це питання є ще більш актуальним
тому, що вбачається тенденція до збільшення кількості осіб, які притягуються до
кримінальної відповідальності за бандитизм на території України. Бандитизм
залишається одним із найнебезпечніших злочинів проти громадської безпеки. Висо-
кий рівень суспільної небезпеки бандитизму, його поєднання з іншими тяжкими
та особливо тяжкими злочинами (вбивство, нанесення тілесних ушкоджень,
розбійний напад, вимагання, захоплення заручників тощо), різноманітність зло-
чинних форм і проявів, складність кваліфікації та доказування різних його аспектів
зумовлюють необхідність проведення кримінально-правового та кримінологічного
дослідження проблем бандитизму, розроблення нової системи запобігання цьому
виду злочину.
Під час кримінологічного дослідження структури організованої злочинної
банди складено такий узагальнений «портрет» особи, яка вчиняє бандитизм:
особа чоловічої статі (99,5 %), громадянин України (97,0 %), мешканець міста
(83,0 %), має невисокий рівень освіти (частка осіб, які мають середню або серед-
ню спеціальну освіту, становить 92,9 %), вік – від 25 до 40 років (70,6 %). Харак-
терною особливістю бандитизму є незначна частка злочинців, які вчинили бан-
дитський напад у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння (менше 15 %),
що пояснюється ретельним плануванням, визначенням об’єктів нападу та
свідчить про цілеспрямовану й вольову злочинну поведінку бандитів.
У правозастосовній діяльності під час кваліфікації злочинів, скоєних бандою,
нерідко виникають проблемні питання, пов’язані з неоднозначним тлумаченням
кримінально-правових ознак цього злочинного угруповання. Під час кваліфікації
конкретних суспільно небезпечних діянь, що вчиняються організованою озброєною
злочинною групою, створеною з метою здійснення нападів на громадян та
організації, виникає проблема щодо визначення норми кримінального закону, яку
потрібно застосувати в тому чи іншому конкретному випадку.


Ключові слова


організована злочинність; бандитизм; кримінально-правові аспекти; злочинці; кваліфікація злочинів; тяжкі злочини; кримінальна відповідальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Holina, V.V. (2017). Kryminolohichne zabezpechennia diialnosti

subiektiv zapobihannia zlochynnosti i borotby z neiu v Ukraini. Bulletin of the

Criminological Association of Ukraine. Kharkiv: Kharkiv National University

of Internal Affairs. No. 1 (15). [in Ukrainian].

National Police of Ukraine. Letter No. 13371541-18 as of 17.10.2018

(Letter of information). [in Ukrainian].

General Prosecutor’s Office of Ukraine. Letter on combating gangsterism

No. 21/4-331/Outgoing-18 as of 09.10.2018. (Letter of information). [in

Ukrainian].

Holina, V.V. (2017). Kryminolohichni ta kryminalno-pravovi problemy

borotby z bandytyzmom: sotsialno-pravove i kryminolohichne doslidzhennia.

[Criminological and criminal law issues on combating gangsterism: social-legal

and criminological research]. Kharkiv: Region-inform. [in Ukrainian].

Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine as of

12.2005. Pro praktyku rozghliadu sudamy kryminalnykh sprav pro zlochyny,

vchyneni stiikymy zlochynnymy obiednanniamy [On the practice of judicial

consideration of criminal cases of crimes committed by persistent criminal

associations]. No. 13. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Голіна В. В. Кримінологічне забезпечення діяльності суб’єктів за-
побігання злочинності і боротьби з нею в Україні. Вісник Кримінологічної
асоціації України. Харків: ХНУВС, 2017. № 1 (15).
2. Про надання інформації: лист Нац. поліції України від 17 жовт.
2018 р. № 1337/15/4/1-18.
3. Щодо протидії бандитизму: лист Генер. прокуратури України від
9 жовт. 2018 р. № 21/4-331/Вих.-18.
4. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бан-
дитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження. Харків: Ре-
гіон-інформ, 2017. 212 с.
5. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини,
вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: постанова Пленуму Верхов.
Суду України № 13 від 23 груд. 2005 р. URL: http://

Copyright (c) 2018 О В Тронько, Н І Диба

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)