Правове регулювання використання засобів Державною прикордонною службою України для протидії тероризму

Автор(и)

  • В І Вичавка Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine

Ключові слова:

тероризм, протидія тероризму, Державна прикордонна служба України, підрозділи охорони кордону, засоби

Анотація

У статті розглядається правове регулювання використання Державною
прикордонною службою України засобів для протидії тероризму. Протидія теро-
ризму в Україні та забезпечення її необхідними засобами і ресурсами здійснюють-
ся Кабінетом Міністрів України у межах його компетенції. Органи виконавчої
влади беруть участь у боротьбі з тероризмом у межах своєї компетенції. Одним
із суб’єктів протидії тероризму є центральний орган виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері захисту державного кордону. Державна прикор-
донна служба України, реалізуючи свої повноваження у сфері протидії тероризму,
використовує наявні засоби.
У результаті дослідження нормативно-правових актів та наукових праць
проаналізовано термін «засоби» та визначено, що «засоби в оперативно-розшу-
ковій діяльності» – це все те, що використовують правоохоронні органи для до-
сягнення поставлених оперативних цілей. Також зазначено, що засоби є допоміж-
ним інструментом, що сприяють персоналу ДПСУ досягти поставлених цілей.
Отже, засобами є все те, що використовується з метою протидії терористичній
діяльності на державному кордоні України і дає можливість реалізовувати за-
вдання, поставлені перед підрозділами Державної прикордонної служби України.
Висновком наукового дослідження є те, що засобами, які використовують органи
та підрозділи охорони державного кордону у протидії тероризму, є службові
тварини, озброєння і техніка, інженерні споруди та загородження. До сучасних
засобів у протидії терористичній загрозі у прикордонному просторі можна від-
нести наявні в ДПСУ інформаційно-аналітичні системи (ІАС), під якими розумі-
ють комплекс апаратних, програмних засобів, інформаційних ресурсів, методик,
що використовуються для забезпечення автоматизації аналітичних робіт із
метою обґрунтування прийняття управлінських рішень та інших можливих за-
стосувань.

Біографія автора

В І Вичавка, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ад’юнкт ад’юнктури

Посилання

Pro borotbu z teroryzmom: Zakon Ukrainy vid 20 bereznia 2003 roku.

(2003). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 25, Art. 180.

Liashuk, R. M. Administratyvno-pravove rehuliuvannia zastosuvannia

sylovykh zakhodiv u diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy.

Candidate’s thesis. Kyiv, 2010. [in Ukrainian].

Slovnyk ukrainskoi movy. (1972). (Vols. 1–11. Vol 3). [in Ukrainian].

Navrotski, D., Biernatskyi, A.; per. z pol. Dovhosheia, V. (2016).

Posibnyk z protydii terorystychnym zahrozam z vykorystanniam kryminalnoho

analizu ta analizu ryzykiv: dlia analitykiv ryzyku ta kryminalnykh analitykiv

DPSU. Kyiv: OBSIe. [in Ukrainian].

Khanausek, T. (1994). Narys kryminalistychnoi taktyky. Varshava.

p. 108–109. [in Ukrainian].

Pro derzhavnyi kordon Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 4 lystopada 1991

roku. (1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 2, Art. 5.

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro sluzhbu prykordonnykh nariadiv

Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy: Nakaz Ministerstva vnutrishnikh

sprav Ukrainy vid 19.10.2015 № 1261. Data onovlennia: 15. 03. 2018. URL:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1391–15.

Instruktsiia pro zastosuvannia zbroi, boiovoi tekhniky, ozbroiennia

korabliv (kateriv), litakiv i vertolotiv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy,

spetsialnykh zasobiv ta zakhodiv fizychnoho vplyvu pid chas okhorony

derzhavnoho kordonu ta vykliuchnoi (morskoi) ekonomichnoi zony Ukrainy:

Nakaz Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy vid 21.10.2003.

№ 200. (2003). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, № 43, Art. 172.

Boichenko, O. V. (2006). Tekhnichni zasoby protydii teroryzmu. Pravo

i Bezpeka – Law and Security, Vol. 5, № 5, 173–175. URL: http://nbuv.gov.ua/

UJRN/Pib_2006_5_5_47. [in Ukrainian].

Huzii, S. I. (2016). Kompiuterna systema poperedzhennia

terorystychnykh aktiv na osnovi avtomatychnoho 3D-analizu formy til ta

parametriv yikh rukhu. Osvitno-naukove zabezpechennia diialnosti pravookhoronnykh

orhaniv i viiskovykh formuvan Ukrainy: proceedings of the

Scientific and Practicial Conference. Khmelnytskyi: NADPSU, 531–532. [in

Ukrainian].

Farion, O. B. (2015). Okremi pytannia informatsiino-analitychnoho

zabezpechennia orhaniv (pidrozdiliv) derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy

v umovakh provedennia antyterorystychnoi operatsii. Osvitno-naukove

zabezpechennia diialnosti pravookhoronnykh orhaniv i viiskovykh formuvan

Ukrainy: proceedings of the Scientific and Practicial Conference. Khmelnytskyi:

Vyd-vo NADPSU, 207–210. [in Ukrainian].

Lysyi, M. I. (2016). Vyznachennia umov poshuku pravoporushnyka

derzhavnoho kordonu pid chas zastosuvannia bezpilotnoho litalnoho aparata.

Osvitno-naukove zabezpechennia diialnosti pravookhoronnykh orhaniv

i viiskovykh formuvan Ukrainy: proceedings of the Scientific and Practicial

Conference. Khmelnytskyi: Vyd-vo NADPSU, p. 556. [in Ukrainian].

Pro Kontseptsiiu rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy: Ukaz

Prezydenta Ukrainy vid 14 bereznia 2016 roku № 92/2016. (2016). Uriadovyi

kurier, 52. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-23

Номер

Розділ

Трибуна докторанта і аспіранта