Юридико-психологічні передумови формування системи протидії злочинам проти правосуддя, що вчиняються слідчим або прокурором

М В Шепітько

Анотація


Стаття присвячена дослідженню юридико-психологічних передумов фор-
мування системи протидії злочинам проти правосуддя, що вчиняються слідчим
або прокурором.
З цією метою автор досліджує поведінку та психологічні якості слідчого
та прокурора, які у своїй діяльності допускають вчинення злочинів проти право-
суддя.
Професійний та процесуальний статус слідчого та прокурора, використан-
ня ними юридичних знань під час кримінального провадження дозволяють їм
зловживати своїми правами, досягаючи злочинного результату. Здійснюючи свій
злочинний намір, слідчий та прокурор знаходяться під впливом емоцій та почуттів,
які можуть трансформуватися у мотиви вчинення злочину: помсту підозрюваному
через складення обвинувального акта, що відповідає або не відповідає вчиненому,
жаль до потерпілого або до його близьких родичів, жаль до підозрюваного та його
родичів, прояв принциповості або безпринципності через кар’єризм, корисливий
мотив та ін. Установлення прояву таких мотивів слідчого або прокурора може
свідчити про вчинення злочинів проти правосуддя, що буде слугувати здійсненню
протидії названим суспільно небезпечним діянням на різних етапах (стадіях) їх
здійснення.


Ключові слова


злочини проти правосуддя; протидія злочинам проти правосуддя; емоція; емоціональний стан; мотив; мотивація; слідчий; прокурор

Повний текст:

PDF

Посилання


Hrodzynskyi, M. M. (1945) Uliki v sovetskom uholovnom protsesse.

Moscow: Yuridicheskoe izdatelstvo NKIu SSSR, 1945 [in Russian].

Ratinov A. R. (1966) Nabliudenye i nabliudatelnost v rabote sledovatelia.

Voprosy preduprezhdeniya prestupnosti – Questions of crime prevention, issue 4,

–166. [in Russian].

U Natspolitsii rozpovily pro kolosalne navantazhennia na slidchykh.

RBK-Ukraina. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/natspolitsii-rasskazalikolossalnuyu-

nagruzku-1510330158.html [in Ukrainian].

Vasylev, V. (2003) Yuridicheskaia psikholohiya: ucheb. dlia vuzov. 5‑th

ed. Saint-Petersburg: Piter, 2003 [in Russian].

Honcharenko, V. H. (2008) Lektsii z sudovoi psykholohii, chytani

v Akademii advokatury Ukrainy. Kyiv: Akademiia advokatury Ukrainy, 2008

[in Ukrainian].

Pitertsev, S. K. (2001) Taktika doprosa na predvaritelnom sledstvii i v

sude. Saint-Petersburg: Piter, 2001 [in Russian].

Koni, A. F. (1959) Izbrannye proizvedeniya. Vol. 1. Moscow: Izd-vo

hosudarstvennoi yuridicheskoi literatury, 1959 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гродзинский М. М. Улики в советском уголовном процессе. Москва:
Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1945. 124 с.
2. Ратинов А. Р. Наблюдение и наблюдательность в работе следовате-
ля. Вопросы предупреждения преступности. Москва, 1966. Вып. 4.
С. 153–166.
3. У Нацполіції розповіли про колосальне навантаження на слідчих.
РБК-Україна. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/natspolitsii-rasskazalikolossalnuyu-
nagruzku-1510330158.html
4. Васильев В. Юридическая психология: учеб. для вузов. 5‑е изд.
Санкт-Петербург: Питер, 2003. 655 с.
5. Гончаренко В. Г. Лекції з судової психології, читані в Академії ад-
вокатури України. Київ: Академія адвокатури України, 2008. 280 с.
6. Питерцев С. К., Степанов А. А. Тактика допроса на предваритель-
ном следствии и в суде. Санкт-Петербург: Питер, 2001. 160 с.
7. Кони А. Ф. Избранные произведения. Москва: Изд-во гос. юрид.
лит-ры, 1959. Т. 1. 628 с.

Copyright (c) 2018 М В Шепітько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)