Просторова профілактика злочинності: зарубіжний досвід і шляхи упровадження в Україні

М Г Колодяжний

Анотація


У статті на підставі вивчення сучасного зарубіжного досвіду аналізуєть-
ся один із напрямів стратегії зменшення можливостей учинення злочинів у ви-
гляді просторової профілактики. Вказуються західні вчені, доробок яких до-
зволив сформувати теорію просторової профілактики. Надано визначення її
поняття, виділені її ознаки. Перелічені основні форми просторової профілакти-
ки злочинності, що мають технічний, організаційний, інформаційний та інший
характер, а також країни, де вони переважно реалізуються. Підкреслено, що
заходи просторової профілактики тісно пов’язані з ситуаційним запобіганням
злочинності, оскільки їх заходи спрямовані на ускладнення вчинення злочинів,
збільшення ризикованості злочинної діяльності й зменшення її вигідності. До
переваг цього напряму запобігання злочинності віднесено його ефективність,
заощадливість і спроможність активізувати державно-приватне партнерство
у зазначеній сфері. У висновках зазначається, що просторова профілактика
злочинності спрямована на реалізацію Стратегії розвитку системи МВС Укра-
їни до 2020 року, зокрема щодо створення безпечного середовища для громадян.
Розглядуваний напрям стратегії зменшення можливостей учинення злочинів
визнаний дуже важливим з огляду на формування в Україні новітньої моделі
профілактики злочинності, яка б відповідала найкращим зразкам розвинених
кран світу у вказаній сфері.


Ключові слова


запобігання злочинності; просторова профілактика; екологічний дизайн середовища проживання; захисний простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Yedynyi zvit pro kryminalni pravoporushennia za 2013–2017 roky

(Forma 1). Kyiv: Heneralna prokuratura Ukrainy, 2018 [in Ukrainian].

Pocheptsov H. Novye analytycheskye podkhody v rabote polytsyy. Opyt

SShA y Velykobrytanyy. URL: http://informat.com.ua/novye-analiticheskiepodhody-

v-rabote-politsii-opyt-ssha-i-velikobritanii/ [in Russian].

Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities. New York:

Random House, 1961. 472 p. [in English].

Jeffery C. R. Crime prevention through environmental design. Beverly

Hills: Sage Publications, 1971. 290 p. [in English].

Newman O. Defensible space: crime prevention through urban design.

New York: Macmillan, 1972. 264 p. [in English].

Clarke R. V. «Situational» crime prevention: Theory and practice. British

Journal of Criminology. 1980. Vol. 20, №. 2. R. 136–147 [in English].

Kolodiazhnyi M. H. Suchasnyi zarubizhnyi dosvid hromadskoho vplyvu

na zlochynnist: monohrafiia; za red. V. V. Holiny. Kharkiv: Pravo, 2017. 252 s.

[in Ukrainian].

Hromadskist u zapobihanni i protydii zlochynnosti: vitchyznianyi ta

mizhnarodnyi dosvid: monohrafiia / V. V. Holina, M. H. Kolodiazhnyi,

S. S. Shramko ta in.; za zah. red. V. V. Holiny, M. H. Kolodiazhnoho. Kharkiv:

Pravo, 2017. 284 s. [in Ukrainian].

Casteel C., Peek-Asa C. Effectiveness of crime prevention through

environmental design (CPTED) in reducing robberies. American Journal of

Preventive Medicine. 2000. Vol. 18. Issue 4. Supplement 1. P. 99–115 [in

English].

Opportunity Blocking As Crime Prevention. URL: https://

cjonline.uc.edu/resources/infographics/opportunity-blocking-as-crimeprevention/

[in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за 2013–2017 роки
(Форма 1). Київ: Генеральна прокуратура України, 2018.
2. Почепцов Г. Новые аналитические подходы в работе полиции. Опыт
США и Великобритании. URL: http://informat.com.ua/novye-analiticheskiepodhody-
v-rabote-politsii-opyt-ssha-i-velikobritanii/ (дата звернення:
18.01.2018).
3. Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities. New York:
Random House, 1961. 472 p.
4. Jeffery C. R. Crime prevention through environmental design. Beverly
Hills: Sage Publications, 1971. 290 p.
5. Newman O. Defensible space: crime prevention through urban design.
New York: Macmillan, 1972. 264 p.
6. Clarke R. V. «Situational» crime prevention: Theory and practice. British
Journal of Criminology. 1980. Vol. 20, №. 2. Р. 136–147.
7. Колодяжний М. Г. Сучасний зарубіжний досвід громадського впли-
ву на злочинність: монографія / за ред. В. В. Голіни. Харків: Право, 2017.
252 с.
8. Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та
міжнародний досвід: монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний,
С. С. Шрамко та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного. Харків:
Право, 2017. 284 с.
9. Casteel C., Peek-Asa C. Effectiveness of crime prevention through
environmental design (CPTED) in reducing robberies. American Journal of
Preventive Medicine. 2000. Vol. 18. Issue 4. Supplement 1. P. 99–115.
10. Opportunity Blocking As Crime Prevention. URL: https://
cjonline.uc.edu/resources/infographics/ opportunity-blocking-as-crimeprevention/
(дата звернення: 1.12.2017).

Copyright (c) 2018 М Г Колодяжний

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)