Віктимологічна характеристика фальшивомонетництва

О І Михалік

Анотація


У статті на підставі результатів узагальнення судової практики за злочинами, передбаченими ст. 199 КК України, надано віктимологічну характеристику фальшивомонетництва. Проаналізовано соціально-демографічні показники осіб, які потерпіли від указаних злочинів, зокрема: стать, вік, громадянство, національність, освітній рівень, місце роботи, наявність власної родини, дітей тощо. Виділено низку типових форм віктимної поведінки жертв фальшивомонетництва: неуважність під час розрахунку за придбані товари готівкою; нерозбірливість покупців низькоякісної дешевої сфальсифікованої алкогольної продукції; намагання підприємців отримати додаткові прибутки за рахунок реалізації дешевих сфальсифікованих алкогольних й тютюнових виробів; нерозбірливість покупців низькоякісних дешевих сфальсифікованих тютюнових виробів. На підставі узагальнення соціально-демографічної характеристики таких осіб, а також виділення найбільш поширених форм їх віктимної поведінки створено загальний віктимологічний портрет жертви сучасного фальшивомонетництва в Україні: це – жінка віком 41–50 років із загальною середньою освітою, громадянка України, українка, працює продавцем, одружена, має одну дитину. Внаслідок власної неуважності під час здійснення розрахунку із злочинцем-покупцем одержує підроблені гривні, про що повідомляє органи поліції.


Ключові слова


фальшивомонетництво; віктимологічна характеристика; жертва

Повний текст:

PDF

Посилання


Kryminolohiia. V. V. Holina, B. M. Holovkin [Eds.] (2014). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Kolodiazhnyi, M. H. (2010). Nasylnytski vymahannia maina v Ukraini: kryminolohichna kharakterystyka, determinatsiia ta zapobihannia. V. V. Holina (Ed.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Ryvman, D. V. (2002). Krymynalnaia vyktymolohyia. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кримінологія: підручник / за ред. : В. В. Голіна, Б. М. Головкін. Харків: Право. 2014. 440 с.
2. Колодяжний М. Г. Насильницькі вимагання майна в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: монографія / за ред. : В. В. Голіна. Харків: Кроссроуд. 2010. 288 с.
3. Ривман Д. В. Криминальная виктимология. Санкт-Петербург: Питер. 2002. 304 с.

Copyright (c) 2017 О І Михалік

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)