Міжнародно-правові стандарти поводження з неповнолітніми, які потрапили у сферу дії кримінального провадження

А О Бабешко

Анотація


У статті досліджуються питання сутності міжнародних стандартів здійснення кримінального провадження за участю неповнолітніх. Робиться співставлення понять «міжнародний стандарт» та «принцип» в цілому, а також наголошується на необхідність закріплення на національному рівні основоположних принципів поводження з неповнолітніми. Визначаються процесуальні особливості кримінального провадження за участі неповнолітніх осіб; вносяться пропозиції, спрямовані на вдосконалення законодавства, а саме створення Концепції правосуддя для неповнолітніх. Особливу увагу приділено аналізу міжнародних правових актів, на основі яких систематизовано пропонуються принципи поводження з неповнолітніми, які необхідно закріпити, адже вони по суті слугують орієнтиром для правильного застосування, а також упорядкування відносин, прямо не врегульованих законодавцем.


Ключові слова


міжнародно-правові стандарти; кримінальне провадження за участю неповнолітніх; принципи поводження з неповнолітніми

Повний текст:

PDF

Посилання


Bryntsev, V. D. (2010). Standarty pravovoï derzhavy: vtilennia u natsional’nu model’ orhanizatsiynoho zabezpechennia sudovoï vlady: Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Lukashuk, I. I. (1996). Mezhdunarodnoe pravo. Moskow: BEK [in Russian].

Kubko, Ye. (2013). Vykorystannia mizhnarodnykh pravovykh standartiv v Ukraïni (pytannia teoriï i praktyky). Problemy zastosuvannia mizhnarodnykh standartiv u pravoviy̆ systemi Ukraïny – Issues of application of international legal standards in the legal system of Ukreine. Kyiv. 61–71 [in Ukrainian].

Leveev, Ju. V. (2012). Rol’ i znachenie mezhdunarodnyh pravovyh standartov i principov v ugolovnom sudoproizvodstve Rossii. Evraziĭskiĭ juri dicheskiĭ zhurnal – Eurasian Law Journal. Vol 4. 124–125 [in Russian].

Buromens’kyy, M. V. (1997). Mizhnarodno-pravovi standarty vnutrishn’oderzhavnoï demokratiï. Visnyk Akademiï pravovykh nauk Ukraïny – Herald of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. Vol. 2, 12–21 [in Ukrainian].

Oganesjan, S. M. (2008). Ponjatie mezhdunarodnyh standartov prav cheloveka. Mezhdunarodnoe publichnoe i chastnoe pravo – International public and private law. Vol 2, 18–21 [in Russian].

Motoryhina, M. H. (2016). Storona zakhystu v sudovomu provadzhenni u pershij instantsii. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Kerivni pryntsypy, scho stosuiut’sia pravosuddia z pytan’, pov’iazanykh z uchastiu ditej-zhertv i svidkiv. 2005 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_e54/ [in Ukrainian].

Yevropejs’ka konventsiia pro zdijsnennia prav ditej, 1996. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_135 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організацій ного забезпечення судової влади: монографія. Харків: Право, 2010. 464 с.
2. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть: ученик. Москва: БЕК, 1996. 371 с.
3. Кубко Є. Використання міжнародних правових стандартів в Украї ні (питання теорії і практики). Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі Украї ни. Киї в, 2013. С. 61–71.
4. Левеев Ю. В. Роль и значение международных правовых стандартов и принципов в уголовном судопроизводстве России. Евразий ский юридический журнал. 2012. № 4. С. 124–125.
5. Буроменський М. В. Міжнародно-правові стандарти внутрішньодержавної демократії . Вісн. Акад. прав. наук Украї ни. Харків, 1997. № 2. С.12–21.
6. Оганесян С. М. Понятие международных стандартов прав человека. Международное публичное и частное право. 2008. № 2. С. 18–21.
7. Моторигіна М. Г. Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2016. 20 с.
8. Керівні принципи, що стосуються правосуддя з питань, пов’язаних з участю дітей-жертв і свідків , 2005. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_e54. (дата звернення 1.09.2017 р.)
9. Європейська конвенція про здійснення прав дітей, 1996. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_135. (дата звернення 1.09.2017 р.)

Copyright (c) 2017 А О Бабешко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)