Комплаєнс підхід до запобігання корупції у приватній сфері

О В Новіков, А Є Симкіна

Анотація


У статті надано визначення поняття антикорупційного комплаєнсу, визначено його структуру та функції, а також особливості його функціонування у юридичних особах приватного права. Розглянуто іноземне та вітчизняне законодавче регулювання комплаєнсу. Актуальність проблеми полягає в тому, що тривалий період часу в Україні вважалося, що корупція є феноменом виключно сфери державного управління та публічної влади. Так, Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 р. № 356/95‑ВР визначав корупцію як діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, але наразі договори міжнародної спільноти наводять практику комплексному підходу до феномену корупції, як в публічній, так і в приватній сферах. України, керуючись надбанням міжнародної спільноти та 
іноземних держав увібрала практику запобігання та боротьби з корупцією у вигляді підходу «антикорупційний комплаєнс». Тому окрему увагу приділено проблемам впровадження системи антикорупційного комплаєнсу в Україні. Зроблено висновок про те, що антикорупційний комплаєнс хоча і є доволі ефективним засобом запобігання корупції у приватній сфері, але на сьогодні з низки причин він не набув поширення серед українських компаній. Дієву систему антикорупційного комплаєнсу мають лише ті юридичні особи, які співпрацюють з іноземними компаніями.


Ключові слова


корупція в приватній сфері; запобігання корупції; антикорупційні заходи; антикорупційний комплаєнс в приватній сфері

Повний текст:

PDF

Посилання


Zghidno z doslidzhenniam EY, kerivnykam ne vdaiet’sia efektyvno formuvaty pryntsypy dilovoi etyky. URL: http://www.ey.com/ua/uk/newsroom/news-releases/news-ey-senior-managers-failing-to-set-right-tone-on-business-ethics-finds-ey-fraud-survey. [in Ukrainian].

Index of Economic Freedom 2017. URL: http://www.heritage.org/index/ranking. (дата звернення 10.09.2017 ).

Opytuvannia Amerykans’koi torhovoi palaty pokazalo stavlennia ukrains’kykh biznesmeniv do borot’by z koruptsiieiu. URL: http://tyzhden.ua/News/161979. [in Ukrainian].

Compliance. English Oxford Dictionaries Online. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/compliance.

Compliance. Cambridge Dictionary Online. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/compliance.

Pererva, P. G. (2017). Komplaens-programma promyshlennogo predprijatija: sushhnost’ i zadachi. Vіsnik Nacіonal’nogo tehnіchnogo unіversitetu «HPІ» Ser. Ekonomіchnі nauki. – Scientific Bulletin of the National Technical University of Kharkiv. Series Economics, 24 (1246), 153–158. [in Russian].

Beljaev, Ju. K. (2013). Primenenie instrumentov komplaens-kontrolja dlja optimizacii korporativnogo upravlenija farmacevticheskimi kompanijami. Izvestija UrGJeU – Journal of the Ural State University of Economics, 1 (45), 45–50. [in Russian].

Sharamko, M. M. (2016). Institucional’nyj komplaens-kontrol’. Moskow: RUSAJNS, 2016. [in Russian].

Kalinichenko, L. L. (2014). Teoretychni aspekty funktsionuvannia komplaiensu u vitchyznianykh bankakh. Naukovyj visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson University, Series «Economics», issie 6, part 4, 242–245. [in Ukrainian].

Valiev V. H. Komplaens-funkcija v sovremennyh predprijatijah pridorozhnogo servisa, kak odin iz jeffektivnyh metodov upravlenija riskami. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2015. № 2. Ch. 2. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21490. [in Russian].

Metodychni rekomendatsii schodo rozrobky ta vprovadzhennia systemy zakhodiv schodo zapobihannia ta protydii koruptsii. URL: http://cgpa.com.ua/wp-content/uploads/images/files/methodological-recommendations-for-anti-corrption-policy.doc [in Ukrainian].

Holovkin, B. M. (2016). Antykoruptsijnyj menedzhment u mytnij spravi. Fiscal policy in Ukraine in the criminal-law dimension; proceedings of the Scientificand Practical conference. Vinnitsa. 60–65. [in Ukrainian].

Babiak, N. D. (2015). Antykoruptsijnyj komplaiens: osnovni zasady i perspektyvy vprovadzhennia u vitchyznianyj korporatyvnyj sektor. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo – State and regions. Series: Economics and Business. 4. 3–9. [in Ukrainian].

Saprykina, M., Zinchenko, A., Liapin, D., Danyliuk, A., Kaba, D. (2011). Analitychna dovidka «Borot’ba z koruptsiieiu. Rol’ biznesu v Ukraini». Kyiv: TOV «Farbovanyj lyst». [in Ukrainian].

Typova antykoruptsijna prohrama iurydychnoi osoby. URL: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/proekt_typovoyi_antykorupciynoyi_programy.pdf. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Згідно з дослідженням EY керівникам не вдається ефективно формувати принципи ділової етики. URL: http://www.ey.com/ua/uk/newsroom/news-releases/news-ey-senior-managers-failing-to-set-right-tone-on-business-ethics-finds-ey-fraud-survey (дата звернення 10.09.2017 ).
2. Index of Economic Freedom 2017. URL: http://www.heritage.org/index/ranking (дата звернення 10.09.2017 ).
3. Опитування Американської торгової палати показало ставлення українських бізнесменів до боротьби з корупцією. URL: http://tyzhden.ua/News/161979 (дата звернення 10.09.2017 р.).
4. Compliance. English Oxford Dictionaries Online. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/compliance (дата звернення 10.09.2017).
5. Compliance. Cambridge Dictionary Online. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/compliance (дата звернення 10.09.2017).
6. Перерва П. Г. Комплаенс-программа промышленного предприятия: сущность и задачи. Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ» Сер. Економічні науки. 2017. № 24 (1246). С. 153–158.
7. Беляев Ю. К. Применение инструментов комплаенс-контроля для оптимизации корпоративного управления фармацевтическими компаниями. Известия УрГЭУ . 2013. № 1 (45). С.45–50.
8. Шарамко М. М. Институциональный комплаенс-контроль: монография. Москва: РУСАЙНС, 2016. 138 с.
9. Калініченко Л. Л. Теоретичні аспекти функціонування комплаєнсу у вітчизняних банках. Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія Економічні науки. Вип. 6. Ч. 4. 2014. С. 242–245.
10. Валиев В. Х. Комплаенс-функция в современных предприятиях придорожного сервиса, как один из эффективных методов управления рисками. Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2. Ч. 2. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21490.
11. Методичні рекомендації щодо розробки та впровадження системи заходів щодо запобігання та протидії корупції. URL: http://cgpa.com.ua/wp-content/uploads/images/files/methodological-recommendations-for-anti-corrption-policy.doc
12. Головкін Б. М. Антикорупційний менеджмент у митній справі. Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі: зб. тез доп. Всеукр. наук.‑практ. інтернет-конф. (Вінниця, 26 квіт. 2016 р.). Вінниця, 2016. С. 60–65.
13. Бабяк Н. Д. Антикорупційний комплаєнс: основні засади і перспективи впровадження у вітчизняний корпоративний сектор. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2015. № 4. С. 3–9.
14. Саприкіна М., Зінченко А., Ляпін Д., Данилюк А., Каба Д. Аналітична довідка «Боротьба з корупцією. Роль бізнесу в Україні». Київ: ТОВ «Фарбований лист», 2011. 51 с.
15. Типова антикорупційна програма юридичної особи. URL: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/proekt_typovoyi_antykorupciynoyi_programy.pdf. (дата звернення 10.09.2017).

Copyright (c) 2017 О В Новіков, А Є Симкіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)