Взаємодія правоохоронних органів у сфері запобігання кримінальним правопорушенням

І В Однолько

Анотація


Стаття присвячена дослідженню питання взаємодії правоохоронних органів у сфері запобігання кримінальним правопорушенням. Розглянуто напрями взаємодії та її організаційні рівні. Здійснено спробу визначити поняття «взаємодія», а також порівняти його з поняттям «співробітництво» правоохоронних органів у запобіганні кримінальним правопорушенням із урахуванням реформування правоохоронної системи, законодавчих змін та сучасного стану злочинності в Україні. Автор звертає увагу, що доцільним є прийняття уніфікованого міжвідомчого наказу з питань порядку та форм взаємодії правоохоронних та контролюючих органів у запобіганні кримінальним правопорушенням із визначенням напрямів та форм взаємодії, особливостей взаємодії залежно від категорії злочинів, за сферою та об’єктом посягання, а також етапів (стадій) їх виявлення та розслідування. Зроблено висновок, що злагоджена діяльність можлива лише на підставі ефективної взаємодії між правоохоронними та контролюючими органами. У зв’язку з цим необхідно вжити низку організаційно-правових заходів, виробити єдиний підхід при формуванні та реалізації взаємодії правоохоронних органів у запобіганні кримінальним правопорушенням незалежно від сфери посягання.

Ключові слова


взаємодія правоохоронних органів; запобігання кримінальним правопорушенням; співробітництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 12.02.2015 № 186‑VIII (2003). Holos Ukrayiny, 134.

Yedynyy zvit pro kryminal’ni pravoporushennya za sichen’ – veresen’ 2017 roku / Forma # 1 (misyachna), zatverdzheno nakazom HPU vid 23 zhovtnya 2012 r. # 100 za pohodzhennyam z Derzhstatom Ukrayiny. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113281&libid=100820&c=edit&_c=fo [in Ukrainian].

Novyy tlumachnyy slovnyk ukrayins’koyi movy. (Vol. 1–4); Vol. 1. Ukl. (2001). V. V. Yaremenko, O. M. Slipushko (Ed.). Kyiv [in Ukrainian].

Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy (2003). V. T. Busel (Ed.). Kyiv: Irpin’: VTF «Perun» [in Ukrainian].

Orhanyzatsyya deyatel’nosty orhanov vnutrennykh del po preduprezhdenyyu prestuplenyy (2000). V. D. Malkova, A. F. Tokareva (Ed.). Moscow [in Russian].

Pro zatverdzhennya Instruktsiyi pro vzayemodiyu pravookhoronnykh orhaniv u sferi borot’by z orhanizovanoyu zlochynnistyu: nakaz № 317/235 vid 10.06.2011. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0822–11.

Pro derzhavnyy finansovyy kontrol’: proekt Zakonu Ukrayiny vid 8 lyutoho 2008 roku № 2020. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. URL: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1? id=&pf3511=31663.

Arkusha, L. I. (2003). Problemy vzayemodiyi ta informatsiynoho zabezpechennya pravookhoronnykh orhaniv u borot’bi z ekonomichnoyu orhanizovanoyu zlochynnoyu diyal’nistyu. Informatsiyne zabezpechennya protydiyi orhanizovaniy zlochynnosti: zb. nauk. statey. Biblioteka zhurnalu «Yurydychnyy visnyk». M. P. Orzikha, V. M. Dr’omina (Ed.). Odesa: FENYKS [in Ukrainian].

Stupnyk, Ya. V., Lytvynov, O. M. (2012). Kryminolohichnyy analiz mekhanizmu protydiyi narkozlochynnosti. Kharkiv: Nika Nova [in Ukrainian].

Myrovs’ka, A. V., Protsyuk, D. V. (2015). Vzayemodiya pravookhoronnykh orhaniv u borot’bi z fal’shyvomonetnytstvom. Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho natsional’noho universytetu – Scientific Bulletin of tne Uzhorod National University of , issue 32, Tom 3 [in Ukrainian].

Lynnyk, O. V., Chekalyuk, V. A. (2016). Vzayemodiya prokurora ta slidchoho suddi pid chas kryminal’noho provadzhennya. Mizhnarodnyy

yurydychnyy visnyk: zbirnyk naukovykh prats’ Natsional’noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny – International Bulletin of Law, issue 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2016_1_11. [in Ukrainian].

Memorandum pro spivrobitnytstvo ta vzayemodiyu v rozsliduvanni voyennykh zlochyniv mizh Heneral’noyu prokuraturoyu Ukrayiny i Derzhavnoyu sluzhboyu prokuratury Anhliyi ta Uel’su vid 15.11. 1996. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/826_017.

Uhoda pro pravookhoronni orhany v Ob»yednanykh Zbroynykh Sylakh ta Zbroynykh Sylakh derzhav-uchasnyts’ SND, Mizhnarodnyy dokument vid 15.05.1992. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_121/print1482737425518683.

Kryminal’nyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny: chynne zakonodavstvo iz zminamy ta dopov. na 01 veresnya 2016 roku: Ofits. tekst. Kyiv: Alerta [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 12 травня 2015 № 186‑VIII. Голос України. 2003. № 134. С. 38.
2. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-вересень 2017 року / Форма № 1 (місячна), затверджено наказом ГПУ від 23 жовтня 2012 р. № 100 за погодженням з Держстатом
України. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113281&libid=100820&c=edit&_c=fo. (дата звернення 09.09.2017).
3. Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах / уклад. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. Київ, 2001, Т. 1, 912 с.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003, 1440 с.
5. Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: учебник / под ред. В. Д. Малкова, А. Ф. Токарева. Москва, 2000.
6. Про затвердження Інструкції про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю: наказ Міністерства внутрішніх справ України центрального управління служби безпеки України № 317/235 від 10 червня 2011 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0822–11. (дата звернення 09.09.2017).
7. Про державний фінансовий контроль: проект Закону України від 8 лютого 2008 р. № 2020. Офіц. сайт Верховної Ради України: URL: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1? id=&pf3511=31663. (дата звернення 09.09.2017).
8. Аркуша Л. І. (2003). Проблеми взаємодії та інформаційного забезпечення правоохоронних органів у боротьбі з економічною організованою злочинною діяльністю. Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності. Бібліотека журналу «Юридичний вісник» / за ред. М. П. Орзіха, В. М. Дрьоміна. Одеса: ФЕНИКС, 2003. С. 109–117.
9. Ступник Я. В., Литвинов О. М. Кримінологічний аналіз механізму протидії наркозлочинності: монографія. Харків: Ніка Нова, 2012. 193 с.
10. Мировська А. В., Процюк Д. В. Взаємодія правоохоронних органів у боротьбі з фальшивомонетництвом. Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. 2015. Вип. 32, Том 3. С. 129–131.
11. О. В. Линник, В. А. Чекалюк. Взаємодія прокурора та слідчого судді під час кримінального провадження // Міжнар. юрид. вісн. : зб. наук. праць Нац. ун-ту держ. податкової служби України. 2016. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2016_1_11. (дата звернення 09.09.2017)
12. Меморандум про співробітництво та взаємодію в розслідуванні воєнних злочинів між Генеральною прокуратурою України і Державною службою прокуратури Англії та Уельсу від 15.11. 1996 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/826_017. (дата звернення 09.09.2017)
13. Угода про правоохоронні органи в Об’єднаних Збройних Силах та Збройних Силах держав-учасниць СНД, Міжнародний документ від 15.05.1992.URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_121/print1482737425518683. (дата звернення 09.09.2017)
14. Кримінальний процесуальний кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. на 01 вересня 2016 року: Офіц. текст. Київ: Алерта, 2016, 284 с. С. 106–109.

Copyright (c) 2017 І В Однолько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)