Характеристика кримінального аналізу з урахуванням практики його використання в оперативно-розшуковій діяльності Державної прикордонної служби України

В В Половніков

Анотація


У статті охарактеризовано поняття і види кримінального аналізу, сутність оперативного і стратегічного кримінального аналізу з урахуванням практики їх 
використання в оперативно-розшуковій діяльності Державної прикордонної служби України. Наголошується на тому, що кримінальний аналіз передбачає застосування системи методів логіки, інформаційного пошуку й використання наявних інформаційних баз даних із метою виявлення та встановлення внутрішніх закономірностей у зв’язках між об’єктами і подіями у сфері протиправної діяльності для їх візуалізації з використанням різних видів програмного аналітичного забезпечення ІBM i2: Analyst’s Notebook, іBase та інших загальнодоступних комп’ютерних програм.
Система кримінального аналізу характеризується однаковими аналітичними процедурами, продуктами кримінального аналізу, умовними символами візуального представлення результатів. Це є своєрідною міжнародною мовою інтерпретування кримінальних подій аналітиками у всьому світі, створює умови для удосконалення взаємодії і співпраці національних й міжнародних органів правопорядку, додаткові можливості у сфері протидії злочинності в Україні. У зв’язку з тим, що чинним Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» здійснення оперативними підрозділами аналізу й інформаційно-аналітичної діяльності не передбачене, пропонується внесення змін до цього Закону щодо надання їм права «проводити кримінальний аналіз та використовувати його результати».

Ключові слова


кримінальний аналіз; оперативний кримінальний аналіз; стратегічний кримінальний аналіз; продукти кримінального аналізу; програмне забезпечення; оперативно-розшукова діяльність; Державна прикордонна служба України

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro zatverdzhennia Propozytsii shchodo zaprovadzhennie systemy upravlinnia ryzykamy ta systemy kryminalnoho analizu v Derzhavnii prykordonnii sluzhbi Ukrainy. Nakaz vid 25.10.2006 roku № 783. Administratsiіa Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Kyiv. 2006. [in Ukrainian].

Vlаsіuк, О. V. (2012). Vykorystannia kryminal’noho analizu u borot’bi zi zlochynnistiu: vynyknennia ta stanovlennia. Universytets’ki nauk. zapysky – University scientific notes, 4 (44), 351–355. [in Ukrainian].

Derevyanko, T. M. (2011). Shchodo istorychnykh aspektiv zaprovadzhennia kryminalnoho analizu. Dosudove rozsliduvannia: aktualni problemy ta shliakhy ikh vyrishennia: proceedings og the Scientific and Practical Conference. Kharkiv: TOV «Oberih», 3, Ch. 2., 264–267. [in Ukrainian].

Makhnіuk, A. V. (2011). Teoretychni osnovy provadzhennia kryminalnoho analizu u sferi pravookhoronnoi diialnosti. Naukovyi visnyk Derzhavnoi

prykordonnoi sluzhby Ukrainy: naukovo-praktychnyi alnanakh – Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, 4, 3–7. [in Ukrainian].

Bobkov, K. Yu., Kovalenko, D. V. (2012). Praktyka zastosuvannia kruminalnoho analizu v operatyvno-rozshukovii diialnosti. Naukovyi visnyk Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy: naukovo-praktychnyi almanakh. – Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, 2, 27–30. [in Ukrainian].

Farion, O. B. (2012). Alhorytm provedennia stratehichnoho kryminalnoho analizu operatyvno-rozshukovymy pidrozdilamy Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony – Modern information technology in the field of security and defense.3, 106–110. [in Ukrainian].

Clovnyk inshomovnykh sliv. O. S. Melnychuka. (Ed.). (1974). Kyiv: Kyivska knyzhkova fabryka,. 776 p. [in Ukrainian].

Myroslav Yanitski. Operatyvnyi kryminalnyi analiz. Mizhnarodnoi orhanizatsii z mihratsii (MOM). (Ed.). (2009). Kyiv, 86. [in Ukrainian].

Busol, O. Yu. (2011). Pidrozdily analitychnoi rozvidky yak spetsialnyi subiekt operatyvno-rozshukovoho prohnozuvannia. Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav – Legal journal of the National Academy of Internal Affairs, 2(2), 106–115. [in Ukrainian].

Pro zaprovadzhennia systemy upravlinnia ryzukamy ta systemy kryminalnoho analizu u Derzhavnii prykordonnii sluzhbi Ukrainy. Nakaz vid 21.02.2007 roku № 130. Administratsiіa Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Kyiv. 2007. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro orhanizatsiiu ta vedennia kryminalnoho analizu operatyvno-rozshukovymy pidrozdilamy. Nakaz vid 15.01.2008 roku № 28. Administratsiіa Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Kyiv. 2008. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro poriadok otsinky informatsii za metodom 4х4 u Derzhavnii prykordonnii sluzhbi Ukrainy. Nakaz vid 19.01.2008 roku № 44. Administratsiіa Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Kyiv. 2008. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про затвердження Пропозицій щодо запровадження системи управ-
ління ризиками та системи кримінального аналізу в Державній прикор-
донній службі України: наказ Державної прикордонної служби України
від 25 жовтня 2006 р. № 783.
2. Власюк О. В. Використання кримінального аналізу у боротьбі зі
злочинністю: виникнення та становлення. Університетські наук. записки.
2012. № 4 (44). С. 351–355.
3. Дерев’янко Т. М. Щодо історичних аспектів запровадження кримі-
нального аналізу. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи
їх вирішення: матеріали постійно діючого науково-практичного семінару
(Харків, 28 жовтня 2011 р.). Харків: ТОВ «Оберіг», 2011. № 3, у 2‑х части-
нах. Ч. 2. С. 264–267.
4. Махнюк А. В. Теоретичні основи провадження кримінального ана-
лізу у сфері правоохоронної діяльності. Наук. вісн. Держ. прикордон.
служби України: науково-практичний альманах. 2011. № 4. С. 3–7.
5. Бобков К. Ю., Коваленко Д. В. Практика застосування криміналь-
ного аналізу в оперативно-розшуковій діяльності. Наук. вісн. Держ.
прикордон. служби України: науково-практичний альманах. 2012. № 2. С. 27–30.
6. Фаріон О. Б. Алгоритм проведення стратегічного кримінального аналізу оперативно-розшуковими підрозділами Державної прикордонної служби України. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2012. № 3. С. 106–110.
7. Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. Київ: Київ. книжкова фабрика, 1974. 776 с.
8. Мірослав Яніцкі. Оперативний кримінальний аналіз: посібник / пер. Ігоря Родюка; за ред. Міжнародної організації з міграції (МОМ). Київ, 2009. 86 с.
9. Бусол О. Ю. Підрозділи аналітичної розвідки як спеціальний суб’єкт оперативно-розшукового прогнозування. Юрид. часоп. Нац. акад. внутр. справ. 2011. № 2(2). С. 106–115.
10. Про запровадження системи управління ризиками та системи кримінального аналізу у Державній прикордонній службі України: наказ Державної прикордонної служби України від 21 лютого 2007 р. № 130.
11. Про затвердження Інструкції про організацію та ведення кримінального аналізу оперативно-розшуковими підрозділами: наказ Державної прикордонної служби України від 15 січня 2008 р. № 28.
12. Про затвердження Інструкції про порядок оцінки інформації за методом 4х4 у Державній прикордонній службі України: наказ Державної прикордонної служби України від 19 січня 2008 р. № 44.

Copyright (c) 2017 В В Половніков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)