Запобіжний потенціал стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів

В В Голіна, С С Шрамко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню профілактичного потенціалу стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів. Акцентовано увагу на питанні щодо перегляду традиційних підходів до запобігання злочинності та її проявів в Україні у зв’язку з їх низькою ефективністю. Авторами зазначено, що стратегія є складовою частиною загальносоціального, спеціально-кримінологічного та індивідуального запобігання злочинності, завданням якої є виявлення і структурування специфічних, часто типових ситуації вчинення окремих видів, груп злочинів, тобто запобігання злочинів на мікрогеографічному рівні.
Провідна ідея розглядуваної стратегії полягає у мінімізації злочинних посягань засобами підвищення безпеки оточуючого середовища, людей і матеріальних цінностей, що потребує постійного моніторингу та аналізу злочинності на містах і винахідливості у запровадженні традиційних і нетрадиційних заходів. Наведені приклади із зарубіжної і вітчизняної практики запобігання злочинності шляхом зменшення можливостей вчинення злочинів. У статті робиться висновок, що актуальним напрямом для подальших досліджень є питання втілення стратегії у сучасну теорію та практику протидії злочинності в Україні.


Ключові слова


стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів; система запобігання злочинності; усунення умов злочинних проявів; захищений простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Strategicheskij virazh v prikladnoj kriminologii. (1995). [Strategic turn in applied criminology]. Bor’ba s prestupnost’yu za rubezhom (po materialam zarubezhnoj pechati) № 9. 21–27 [in Russian].

Pro rezultaty audytu vykonannia Kompleksnoi prohramy profilaktyky zlochynnosti na 2001–2005 roky. (2006). [On the results of the audit of the implementation of the Comprehensive Crime Prevention Program for 2001–2005]: postanova Kolehii Rakhunkovoi palaty Ukrainy vid 24 travnia 2006 r. № 13–1. Kyiv : Rakhunkova palata Ukrainy. 2006. Vyp. 13. [in Ukrainian].

Gurinskaya A. L. Razvitie teorii racional’nogo vybora v zarubezhnoj kriminologii i ee vliyanie na ugolovnuyu politiku [Development of the rational choice theory in foreign criminology and its impact on crime control policy] // Izvest. Ros. gos. ped. un-ta im. A. I. Gercena. 2010. № 120.

Golina V. V., Kolodyazhnij M. G. (2013) Kongressy OON po preduprezhdeniyu prestupnosti i ugolovnomu pravosudiyu: sb. materialov: v 3 kn. [United Nations congresses on crime prevention and criminal justice: a collection of materials: in 3 books] / Nac. akad. pravovyh nauk Ukrainy; NII izuch. probl. prestupnosti im. akad. V. V. Stashisa. Kn. 2. Kiev: Pravo Ukrainy; Har’kov: Pravo [in Russian].

Petrenko A. V. Strategii preduprezhdeniya prestuplenij v SSHA [Strategies for crime prevention in the USА]. Retrieved from: http://www.justicemaker.ru/view-article.php?art=2109&id=21 [in Russian].

Primenenie sudebnyh zapretov v borbe s organizovannoj prestupnostyu (2015) [The application of injunctions in the fight against organized crime]. Bor’ba s prestupnost’yu za rubezhom (po materialam zarubezhnoj pechati). № 6 [in Russian].

Yaponskie zakony v borbe s organizovannoj prestupnostyu (2014) [Japanese laws in the fight against organized crime]. Bor’ba s prestupnost’yu za rubezhom (po materialam zarubezhnoj pechati). № 1 [in Russian].

Mezhdunarodnye zakony o registracii seksualnyh prestuplenij (2014) [International laws on the registration of sexual crimes]. Bor’ba s prestupnost’yu za rubezhom (po materialam zarubezhnoj pechati). № 9 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Стратегический вираж в прикладной криминологии. Борьба с пре-
ступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати) [Ежемес.
информ. бюл.]. 1995. № 9. С. 21–27.
2. Про результати аудиту виконання Комплексної програми профілак-
тики злочинності на 2001–2005 роки: постанова Колегії Рахункової пала-
ти України від 24 травня 2006 р. № 13–1. Київ: Рахункова палата України.
2006. Вип. 13.
3. Гуринская А. Л. Развитие теории рационального выбора в зарубеж-
ной криминологии и ее влияние на уголовную политику // Извест. Рос.
гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2010. № 120. С. 203–216.
4. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию: сб. материалов: в 3 кн. / Нац. акад. правовых наук Украины; НИИ изуч. пробл. преступности им. акад. В. В. Сташиса; кол сост. : В. В. Голина, М. Г. Колодяжний; под общ. ред. В. В. Голины. Кн. 2 Киев: Право Украины; Харьков: Право, 2013. 184 с.
5. Петренко А. В. Стратегии предупреждения преступлений в США. URL: http://www.justicemaker.ru/view-article.php?art=2109&id=21 (дата звернення: 1.06.2017).
6. Применение судебных запретов в борьбе с организованной преступностью // Борьба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати) [Ежемесячный информ. бюлл.]. 2015. № 6. 44 с.
7. Японские законы в борьбе с организованной преступностью // Борьба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати) [Ежемесячный информ. бюлл.]. 2014. № 1. 54 с.
8. Международные законы о регистрации сексуальных преступлений // Борьба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати) [Ежемесячный информ. бюлл.]. 2014. № 9. 44 с.

Copyright (c) 2017 В В Голіна, С С Шрамко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)