Інформація про автора

Журавель, Володимир Андрійович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Науково-дослідний інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Україна

  • № 32 (2017) - Наукові дослідження
    ПОНЯТТЯ ТА ЗАСОБИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ
    Анотація