Фінансування журналу

Видавець

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України.

НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Джерела підтримки

Національна академія правових наук України;

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України.