Фінансування журналу

Видавець

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України.

Джерела підтримки

Національна академія правових наук України;

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України.